ÖNEMLİ: 2024 YILI SGK SÖZLEŞME İŞLEMLERİ HAKKINDA

Sayın Meslektaşımız,


2024 Yılı SGK sözleşmelerinizi Bölge Temsilcilerimizden teslim alıp doldurarak, altta belirtilen ek belgelerle birlikte, 24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA gününe kadar temsilcimize teslim etmeniz gerekmektedir.

ÖNEMLİ:

Yapılacak iş ve işlemelerin sağlıklı olabilmesi için;

1.Sözleşme Sol Üst Kısmına SGK Sicil Numarasının Yazılması,

2.Sözleşme metninin Kurumda kalacak ön nüshasının ön yüz alt kısmına eczacının kendi el yazısı ile ‘’Protokol hükümlerini okudum ve kabul ettim’’ ibaresinin yazılarak imzalanmış ve bu nüshanın diğer sayfaları ile kalan 3(üç) nüshasının her sayfasının paraflanmış olması ,

3.Vereseli Eczanelerde sözleşme nüshalarını hem eczane varisinin hem de mesul müdürün imzasının bulunması ,sözleşme ekinde ise hem varisin hem de mesul müdürün adli sicil kaydının ve sözleşme yapmak istediğine dair dilekçesinin bulunması,

4.Sözleşme ön nüshalarında ECZANE yazan kısmın altına Kaşe ve imza atılması,

Sözleşme yenileyecek eczanelerin; Sözlesme tarih kısmına 01.10.2023 yazmasi , yeni acilacak eczaneler ve o tarihte eczanesi olmayan eczanelerin ise sözleşme yaptiklari tarihi yazmalari gerekmektedir.

Sözleşmelerin satışı Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleşeceğinden meslektaşlarımızın Oda Aidat ve TEB yardımlaşma sandığı borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

ZONGULDAK ECZACI ODASI HESAP NUMARASI
T.İş Bankası Zonguldak Şubesi 7600 12382
IBAN:TR34 0006 4000 0017 6000 0123 82

ÖNEMLİ HATIRLATMA:ECZACILARIMIZIN AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE ECZACI ADI SOYADI'NI EKLEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası

Yönetim Kurulu

2024 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME YAPACAKLAR İÇİN

1-Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan 2022 yılı hasılatını gösteren onaylı formun (Ek-2) aslı (IVD.GIB.GOV.TR DEN YENİ TARİHLİ 2022 YILI ECZANE BİLGİ FORMU)
(Yeni açılan eczaneler için vergi levhası fotokopisi)

2-Dilekçe(Dilekçe örneği için BARTIN, ZONGULDAKtıklayınız.)
3-Adli sicil kaydı(e-devletten alınabilir.)
4-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

5-Ruhsat Değişikliği olması halinde ruhsat fotokopisi

6-Bölge Eczacı Odasından yeni tarihli "Sözleşmeye engel yoktur" belgesi

7-Örnekleme Yöntemini Kabul Etmeyen Meslektaşlarımızın “Örnekleme Yöntemini Kabul Etmiyorum” Dilekçesi(Dilekçe örneği için ZONGULDAK,BARTIN )

SÖZLEŞME BEDELLERİ;

1. Kademe Sözleşme Formu %0 indirim

0-1.676.540 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

...500 TL

1.676.540-2.794.233TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

...800 TL

2. Kademe Sözleşme Formu %0,75 indirim

2.794.233-3.492.791 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

...1.100 TL

3. Kademe Sözleşme Formu %1,30 indirim

3.492.791- 4.191.349 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

...1.300 TL

4. Kademe Sözleşme Formu %1,60 indirim

4.191.349-5.867.889 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

...1.500 TL

5. Kademe Sözleşme Formu %2,25 indirim

5.867.889-6.985.582 TL ‘ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

...1.700 TL

6.Kademe Sözleşme Formu % 2,50 indirim

6.985.582 TL ve üzeri satış hasılatı olan eczaneler

.. .1.900 TL

2024 YILI SGK SÖZLEŞMESİNİ İLK KEZ YAPACAKLAR İÇİN

1-Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte)

2-Ruhsat fotokopisi

3-İmza sirkülerinin noter onaylı örneği

4-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

5-Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı formun (Ek-5) aslı (yeni açılan eczaneler hariç)

6-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe

7-Eczacı Odasından alınan yeni tarihli "Sözleşmeye engel yoktur" belgesi

8-Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir.)

9-Dilekçe

TAAHUTNAME

ORNEKLEME BARTIN

ORNEKLEME ZONGULDAK

TALEP BARTIN

TALEP ZONGULDAK