MARMARA ÜNİVERSİTESİ SEM SERTİFİKALI KLİNİK ECZACILIK PROGRAMI ÖN TALEP TOPLAMA

Değerli Meslektaşımız, Odamız ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi işbirliği ile Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde programı ve tarihleri talebe göre netleşecek klinik eczacılık eğitimleri gerçekleştirilecektir. Eğitimler 30'ar saatlik 2 kur halinde toplam 60 saat olarak verilecektir.60 saatlik 2 kuru tamamlayanlar sertifika, 30 saatlik 1 kuru tamamlayanlar ise katılım belgesi almaya hak kazanacaklardır. İlk modülün Mart-Nisan, 2. modülün ise Eylül-Ekim aylarında yapılması planlanmaktadır. 1 kurün ücretinin talebe göre 650₺ civarı olması beklenmektedir. Günümüzde eczacının hasta tedavisinde, eğitiminde ve izleminde daha aktif roller alması gerekliliği artık tartışılmaz bir gerçektir. Eczacının danışman rolünü ortaya koyabilmesi ve birinci basamak sağlık hizmeti veren bir mesleğin mensubu olarak hastalarına daha faydalı olabilmesi için bilgilerini sürekli güncellemesi ve yenilikleri takip etmesi son derece önemlidir. Bu amaca cevap verecek şekilde tasarlanmış olan eğitim için 19.02.2019 Salı Günü saat 12.00 a kadar talebinizi odamıza iletmenizi rica ederiz. 17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu