2024 Üye Aidatları Hakkında

Sayın Meslektaşımız,

6643 sayılı TEB kanunu 55. maddesi gereği 2024yılı için 29 Şubat 2024 tarihine kadar ödenmesi gereken yıllık aidatları bilgilerinize sunarız.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

2024 Yılı Aidatları

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU
Madde 55 – (Değişik :23/2/1995 - 4078/ 12 md.)
Eczacı Odalarının gelirleri şunlardır:
a) Oda giriş aidatı: Odaya kaydolacak her eczacının ödeyeceği aidattır. Miktarı, (500) rakamının kayıt tarihinde Devlet memurları aylıklarının hesaplanmasına esas olmak üzere yürürlükte olan katsayı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutardır.
b) Yıllık aidat: Odaya kayıtlı her üyenin ödemeye zorunlu olduğu aidattır. Miktarı, (500) rakamının (a) bendinde belirtilen katsayı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutardır. Kamuda çalışanlar için, bu aidatlar %50 indirimli alınır. En geç, Şubat ayı sonuna kadar ödenir.
c) Bağışlar, yardımlar, yayın gelirleri ve sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler,
d) Haysiyet divanınca verilen para cezaları ile 8 inci madde gereğince alınacak para cezaları,
e) Merkez heyetince yapılacak yardımlar. Odalar, aidatları Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince seri ve sıra numaralı olarak bastırılan makbuzlar ile tahsil ederler. Bir odadan diğer bir odaya nakil halinde, giriş aidatı ve yıllık aidat yeniden alınmaz. Aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler, vecibelerini yerine getirinceye kadar oda hizmetlerinden faydalanamazlar.

2024Yılı Aidatları

01.01.2024– 30.06.2024TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLAN AİDATLAR;

KAMUDA ÇALIŞMAYAN ECZANE ECZACI AİDATI

2024Aidat

380,44 TL

2024 Katılım Payı

5.706,60 TL

2024Basın Yayın Fonu

760,88 TL

ARA TOPLAM

6.847,92 TL

2024TEB Yardımlaşma Sandığı Aidatı

1.141,31 TL

2024Afet Fonu

380,44 TL

TOPLAM

8.369,67 TL

KAMUDA ÇALIŞMAYAN VE ECZANESİ OLMAYAN ECZACI AİDATI

2024Aidatı

380,44 TL

2024Basın Yayın Fonu

760,88 TL

ARA TOPLAM

1.141,32 TL

2024TEB Yardımlaşma Sandığı

570,65 TL

TOPLAM

1.711,97 TL

KAMU ECZACISI AİDATI

2024Aidatı

190,22 TL

2024Basın Yayın Fonu

380,44 TL

ARA TOPLAM

570,66 TL

2024TEB Yardımlaşma Sandığı Aidatı

570,65 TL

TOPLAM

1.141,31 TL

DEPO VE HASTANE ECZACISI AİDATI

2024Aidatı

380,44 TL

2024Basın Yayın Fonu

760,88 TL

ARA TOPLAM

1.141,32 TL

2024TEB Yardımlaşma Sandığı Aidatı

570,65 TL

TOPLAM

1.711,97 TL

ZONGULDAK ECZACI ODASI HESAP NUMARASI
T.İş Bankası Zonguldak Şubesi 7600 12382
IBAN: TR34 0006 4000 0017 6000 0123 82

ÖNEMLİ HATIRLATMA: ÖZELLİKLE İNTERNET BANKACILIĞI ARACILIĞIYLA ÖDEME YAPAN ECZACILARIMIZIN AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE ECZACI ADI SOYADI'NI EKLEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.