Eczane Mesul Müdür Tayininde Gerekli Belgeler

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE İSTENEN BELGELER

1-Müracaat Dilekçesi ( Sağlık Müdürlüğüne hitaben) Mesul müdür atama nedenini gösterir dilekçe ( Ayrıca mesul müdür değişikliği varsa ayrılan mesul müdüre ait Mesul müdürlük belgesinin aslı ile yeni atanacak mesul müdür daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair Ayrılış Belgesi de istenir. Belge tasdikli ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.

2- Matbu Form: Başvurularda eczacının "T.C. Kimlik Numarası" da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir. (eksiksiz yazı ile doldurulmuş ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı kısmı, Eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır) (İl sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinden alınır)

3- Vesikalık fotoğraf, Son 1 (bir ay içerisinde çekilmiş 4x6 boyutlarında 4 (dört) adet fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.)

4- Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının ( ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.

5- Göz Raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)

6- Sağlık Raporu: Resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur. "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunacak

7- Adli Sicil Kaydı: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

8- Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.

9- Oda Üyelik Kaydı

NOT: Raporlar ve Adli Sicil kaydı İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

(ASKERLİK HİZMETİ, MİLLETVEKİLLİĞİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALULLÜK, KISITLAMA ALTINA ALINMA NEDENLERİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN İZİN ALINARAK HASTALIK VE SAİR NEDENLERLE)

SORUMLU MÜDÜR ATAMA GEREKÇESİ,