Eczane Defter ve Kayıtları

12 Nisan 2014 CUMARTESİ/Resmî Gazete/Sayı : 28970

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK

YEDİNCİ BÖLÜM

Eczanelerin Denetimi ve Kapatılması

Eczane defter ve kayıtları

MADDE 45 – (1) Eczanede satışı yapılan tüm ilaçlar elektronik ortamda kaydedilir. Bu kayıtlar denetimlerde istenilmesi hâlinde sunulmak üzere saklanır.

(2) Eczanelerde

teftiş defteri,

personel defteri ve

stajyer defteri

tutulur. Defterler eczacıların bağlı oldukları eczacı odalarından temin edilir ve eczacı odalarına tasdik ettirilir.