TEB GENCLiK KOMiSYONU CALiSTAYi (26-27 SUBAT 2011 iZMiR)

TEB GENCLiK KOMiSYONUCALiSTAYi (26-27 SUBAT 2011 iZMiR)

Eczacilik mesleGinin her türlü uygulama alaninda CaliSacak ve gelecekte de bu mesleGi icra edecek olan eczacilik öGrencilerinin bir araya gelmeleri ve farkli eczacilik uygulamalari konusunda fikir aliSveriSinde bulunabilmeleri iCin platformlar yaratmak, var olan platformlara katki sunmak adina kurulmuS olan Türk Eczacilari BirliGi GenClik Komisyonu, izmir CaliStayi’yla tüm yurttaki eczacilik öGrencilerinin bir araya gelmesini hedefliyor.

“Eczacilik öGrencilerinin sorunlarini tartiSmak ve Cözüm yolu sunmak” CaGrisiyla yola Cikan GenClik Komisyonu, eczacilik öGrencilerini bu amaCla izmir’e davet ediyor.

CaliStay programi ve CaliStaya katilim iCin ayrintili bilgi, AfiSte yer almaktadir.