Sıralı Dağıtım ve Üst Limitli Reçeteler, Reçete Tevzi Sistemi Hakkında Önemli Duyuru

Sayın Meslektaşımız,

Medula C grubu Sıralı Dağıtım, C Grubu Kan Ürünü reçetelerini karşılarken aşağıdaki hususlara ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün ilgili hükümlerine dikkat edilmesi mağduriyet oluşmaması için önemle rica olunur.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

1. Özel ya da Kamu Diyaliz Merkezleri'nde düzenlenmiş tüm reçetelerin içeriğine bakılmaksızın (reçetede yazan tüm ilaçlar) Farmainbox'ta ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN REÇETESİ grubuna girilecektir. (DİYALİZ SOLUSYON REÇETELERİ HARİÇ)
Devlet Hastaneleri Diyaliz Merkezlerinden ve C Grubuna otomatik aktarılmayan reçetelerin kutucuğu işaretlenerek C Grubuna atılması ve farmainbox kaydının yapılması gerekmektedir.

2. Huzurevi reçetelerinde Medula C-Grubu sıralı dağıtım reçetesi kutucuğunun mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir.

3. Reçetede iki farklı grup var ise her ilacın ait olduğu gruba işlenmesi gerekmektedir.

4. Limitini dolduran eczaneler, ilgili reçeteleri limiti dolmamış en yakın eczaneleri söylemek kaydıyla hastayı bilgilendirir.

5. Eczanelerimiz, reçetelerini sisteme günlük kayıt etmedikleri için limitlerini kontrol edememekte ve limit aşımları gerçekleştirmektedirler. Reçetelerin mutlaka Tevzi Sistemine bekletilmeden girişlerinin yapılması gerekmektedir.

6. Ay sonlarında veya başında karşılanan reçetelerin ilaç alım tarihleri dikkate alınarak listelenmesi ve onaya gönderilmesi gerekmektedir.

7. Nöbette gelen sıralı dağıtım reçeteleri, nöbetçi eczanenin kotası dolmuş ise en yakın diğer bölgedeki nöbetçi eczaneye yönlendirilir veyailaç acil ise ilk mesai gününe YETECEK kadar hasta onayı alınarak verilir.

8. Sıralı dağıtıma tabi ilaçların (mor-turuncu reçete gibi), sırası gelmeyen eczane tarafından kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslar ileaçık veya gizli işbirliğiyle alınıp stok yapılarak, kendine hasta gönderilmesine yönelik girişimlerin tespiti halinde protokol ve etik olarak işlem yapılacaktır.

9. Reçetelerin ve beraberindeki eklerin tebliğ ve mevzuat hükümlerine uygunluğu tamamen reçeteyi karşılayan eczacının sorumluluğundadır.

10. Nöbetlerde alışkanlık yaratırcasına sürekli aynı grupların karşılandığının tespitindeSosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.7 maddesi gereğince işlem yapılarak konu ile ilgili savunması alınacaktır.

11. Sıralı dağıtıma tabi reçetelerin, eczacı ve eczane personeli ile akrabaları da dahil olmak üzere reçeteleri sıradaki eczane tarafından karşılanacaktır.

12. Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.3.Reçete iadesi maddesinin Reçete arkasında; (4.) Bölge Eczacı Odası koordinasyonunda dönüşümlü karşılanan reçetelerde oda onayının, bulunmaması, reçete iade nedenleri arasında yer alsada duyuruda bahsi geçen istisnai durumlar haricinde odamız tarafından geriye dönük onay işlemi yapılamamaktadır.

13. Herhangi bir sebeple eczane tarafından tevzi sistemine girişi yapılamayan reçetelerin, oda tarafından girişlerinin yapılması için verilecek kota aşım dilekçe sayısı bir yıl için iki ile sınırlandırılmıştır.