ODAMIZ KOMİSYONLARI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Odamız bünyesinde yeni dönemde kurulan aşağıdaki komisyonlarda görev almak isteyen meslektaşlarımızın, 1 Kasım 2023 Çarşamba mesai bitimine kadar odamıza başvurmaları konusunda;
Bilgilerinizi rica ederiz.

- Nöbet Komisyonu
- Tevzi Komisyonu
- Basın Yayın ve Sürekli Eğitim Komisyonu
- Mevzuat, protokol ve SUT Komisyonu
- Gençlik Komisyonu
- Sosyal ve Kültürel Etkinlik Komisyonu
- Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu
- Meslek Etiği Komisyonu
- Afet Komisyonu


17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu