Gebelik Teşhisinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri Hakkında

43.A.00/25512

23/10/2023

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.2.7 "Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri" başlıklı maddesinin 1. fıkrası "Uzman hekimlerce veya uzman hekim tarafından düzenlenen en fazla 3 ay süreli kullanılacak ilacın dozunu gösteren uzman hekim raporuna dayanılarak tedaviye başlanır ve bu rapora istinaden diğer hekimler tarafından reçete edilebilir. Devam tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporları, en fazla 1 yıl süreli olup bu rapora dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. Gebelerde ise kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimince düzenlenen 9 ay süreli uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır." şeklinde düzenlenmiştir.

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığı’na gönderilen yazı ile, gebelik teşhisinde kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimince düşük molekül ağırlıklı heparinlerin ayaktan raporsuz olarak teminine yönelik düzenlenen reçetelere ait bedellerin karşılanıp karşılanmadığı hakkında bilgi talep edilmiş olup, Kurum tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte yer alan cevabi yazı ile, ilgili SUT maddesi kapsamında, düşük molekül ağırlıklı heparinlerin gebelerde kullanımının kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimince düzenlenen 9 ay süreli uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurum tarafından karşılanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Saygın Garğın

Genel Sekreter

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü yazısı için tıklayınız.