Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığınca Kullandırılan Krediler Hakkında

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığınca Kullandırılan Krediler Hakkında

Değerli Meslektaşımız;

Ülke genelinde diğer bankalarla birlikte, T. İş Bankası da dahil olmak üzere kullandırılan krediler bir süreliğine durdurulmuş bulunmaktaydı.

T.İş Bankası yetkilileri ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda meslektaşlarımıza kullandırılan kredilerin bankaca tekrar açılması sağlanmıştır. T. İş Bankası tarafından kullandırılacak olan kredilerin kredi kullandırım aylık faiz oranı 12 aya kadar % 4,06; 12 ay üzerinde bulunan vadeler için % 4,24 olup, Sosyal Yardım Kredisinde 12 aylık vade için % 4,35; 12 ay üzeri vadeler için % 4,80 olarak belirlenmiştir. Bankaların fatura ödeme talimatı vs. gibi talebi olmayacaktır.

Ancak kullandırılacak kredilere "Kredi Tahsis" ve "Kredi Kullandırım" ücreti eklenmiştir. SGK ödemelerini Türkiye İş Bankası aracılığı ile tahsil eden üyelerimizden, kredi kullandırım ücreti tahsil edilmeyecektir. Kredi Kullandırım ücreti; kullanılan kredinin % 0,75'i, tahsis ücreti ise % 0,25'i olarak; Sosyal Yardım kredilerinde Kredi kullandırım ücreti ise % 0,5 olarak belirlenmiştir.

Talep edilen krediler, Türkiye İş Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde yukarıda belirtilen oranlar dışında bir masraf verilmeyecektir. Kredi ödeme tablosuna göre kredi ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir. Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

10.10.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit, vade ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir. Kredi kullanacak üye meslektaşımız ve kefil olacak meslektaşlarımızın aidat ve belge eksiklerinin tamamlatılması, kredi talep formlarının asılları ile birlikte Oda onay yazınız ekinde Yardımlaşma Sandığımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

a. Nüfus Cüzdanı,

b. İmza Sirküleri,

c. Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi,

d. Vergi Levhası,

e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,

f. Üyesi bulunduğunuz Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi.

Bilginize sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ