TNF İlaç Güvenlik İzlem Formu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'nün E-30707382-549-224908208 sayılı yazısına istinaden 2023 Eylül ayı itibari ile aylık düzenli olarak İlaç Güvenlik İzlem Formları ve Reçete Çıktılarının ikişer nüsha şeklinde müdürlüğe gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize rica ederiz.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu