Olağan Seçimli Genel Kurul Çağrısı

Konu: Olağan Seçimli Genel Kurul Çağrısı

Sayın Üyemiz,

Odamızın 2023 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem gereğince 22/Eylül/2023 Cuma günü saat 13.30’da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde çoğunluğa bakılmaksızın 23/Eylül/2023 Cumartesi günü saat 13.30’da Mithatpaşa Mah. Aziziye Cad. No:123 Kat:4 Zonguldak adresinde bulunan Odamız konferans salonunda yapılacaktır.

Oy verme işlemi ise 24/Eylül/2023 Pazar günü saat 09.00 – 17.00 arası Mithatpaşa Mah. Aziziye Cad. No:123 Kat:4 Zonguldak adresinde bulunan Odamız binasında yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Ecz. Ayşegül KARA

BAŞKAN

GÜNDEM:

1/- Açılış ve yoklama

2/- Genel Kurul Divan Seçimi

(1 Başkan,1 Başkan Vekili, 2 Sekreter)

3/- Saygı Duruşu

4/- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması

5/- Yönetim Kurulu Mali Raporu okuması

6/- Denetleme Kurulu Raporu okunması

7/- Raporların görüşülmesi

8/- Raporların ibrası

9/- 2023-2024 Tahmini Bütçe tasarısının görüşülmesi

10/- 2023-2024 Tahmini Bütçe tasarısının onaylanması

11/- Dilek ve temenniler

12/- Seçime katılacak adayların belirlenmesi

13/- Kapanış

B/- GENEL KURUL SEÇİMLERİ

1/- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi……………………………… ( 7 Asil, 7 Yedek )

2/- Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi……………………………… ( 3 Asil, 3 Yedek )

3/- Haysiyet Divanı Üyelerinin Seçimi………………………………. ( 5 Asil, 5 Yedek )

4/- Büyük Kongreye Gidecek Üyelerin Seçimi……………………. ( 5 Asil, 5 Yedek )

(Mazeretlerin Oda Genel Kurulu Toplantısının bitiminden itibaren bir hafta içerisinde Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyen veya mazereti geçersiz kabul edilenlere uygulanacak para cezaları 6643 sayılı yasanın 49 uncu maddesi uyarınca tahsil edilir. 2023 Temmuz ayından itibaren geçerli üye aidatı 254,90-TL’sıdır.)