BARTIN MERKEZ, AMASRA, ULUS ECZANELERİNE AİT 2022 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL NÖBET LİSTESİ HAKKINDA

Bartın Merkez, Amasra ve Ulus bölgelerimizin 2022 Temmuz, Ağustos, Eylül nöbet listeleri 3 aylık ( 30.09.2022 tarihine kadar ) hazırlanacaktır.

Eczacılarımızın, nöbet tutamayacağı günlerle ilgili taleplerini 20 Mayıs 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar dilekçe ile Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.

Nöbet listelerinin hazırlanmasının ardından talep edilen nöbet değişiklikleri ancak KARŞILIKLI talep doğrultusunda değerlendirilmeye alınabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.