29 EKiM CUMHURiYET BAYRAMi KUTLU OLSUN

29 EKiM CUMHURiYET BAYRAMi KUTLU OLSUN

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak, Cumhuriyetimizin 87. yilini kutluyor olmanin gururunu ve sevincini yaSiyoruz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaSlarinin üstün gayretleri ve tüm ulusumuzun destanlaSmiS mücadelesi ile kazanilan KurtuluS SavaSi ve sonrasinda Cumhuriyet’in ilani ile 87 yil önce baSlatilan uygarlik yolculuGumuzu bugün de kararli adimlarla sürdürüyoruz.

Biz eczacilar, bilimin ve CaGdaS Türkiye’nin birer sözcüsü olarak Cumhuriyetimizin halkindan ve kurumlarindan aldiGi desteGin hayati derecede önemli olduGuna inaniyoruz.

Bu düSüncelerin iSiGinda, insan haklari ve demokrasi idealleri doGrultusunda birlik ve beraberlik iCinde hareket ederek Türkiye Cumhuriyeti’ni ve kazanimlarini gelecek kuSaklara aktarma sorumluluGunu her daim taSiyacaGimiza olan inancimizi yineliyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayrami’ni kutluyoruz.

TüRK ECZACiLARi BiRLiGi MERKEZ HEYETi