Toptan İlaç Satışı Yapan Eczaneler ile Eczanelerden Yapılan Takas İşlemleri Hakkında

Sayın Meslektaşımız,

Zonguldak Sağlık Müdürlüğü'nden gelen ekteki yazı ekinde;

Yüklü miktarda ilaç alınarak eczaneler arasında paylaşımının takas olarak değerlendirilmeyeceği, bu işlemin toptan satış olduğu, toptan satış yapma yetkisinin 984 sayılı Kanun gereği ecza depolarına verildiği,

Takasın; serbest eczaneler arasında yapılan değişim işlemi olarak tarif edilmiş olduğu, hastanın reçete muhteviyatının tedariği için başvurduğu eczanede, reçete muhteviyatında yer alan bir ya da birkaç kalem ilacın bulunmaması durumunda hasta mağduriyetini önlemek ve ihtiyacının bir an önce karşılanması amacıyla söz konusu eksikliğin başka bir eczaneden tedarik edilmesinin amaçlandığından bahsedilmektedir.

Eczanelerin faturaları incelenmek suretiyle eczacılar tarafından takas adı altında diğer eczanelere verilen ilaçların tamamı için takas faturası kesilip kesilmediğinin, söz konusu ilaçların İlaç Takip Sistemi'ne bildirimlerinin yapılıp yapılmadığının ve ilaçların il dışında faaliyet gösteren eczanelere gönderilip gönderilmediğinin tespit edilerek,
gerekli görülmesi durumunda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılması istenmektedir.

Konu hakkında bilginizi ve dikkatinizi rica ederiz.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

Ek dosya için tıklayınız...

Ek dosya için tıklayınız...

Ek dosya için tıklayınız...