Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni Sayı: 48 - Çocukluk Dönemi Öksürüklerinde İlaç Tedavisi 

İÇİNDEKİLER
EditörünÖnsözü 3
ÇocuklukDönemiÖksürüklerindeİlaçTedavisi 4
DanielleF.Wurzel,JulieM.Marchant,AnneB.Chang (AustPrescr2014;37:115–9)

EDİTÖRÜNÖNSÖZÜ

ÖksürüK; hava yollarını partiküllerden ve sekresyonlardan temizleyerek yabancı maddelerin aspire edilmesini engelleyen, akciğerleri koruyan çok önemli bir reflekstir ve hava yollarındaki mukozal reseptörlerin çeşitli irritanlarla uyarılması sonucu oluşur. Çocukluk döneminde de aile hekimlerinin en sık karşılaştığı semptomlardan biridir.

Öksürük; süresi ve özelliklerine göre akut ve kronik olarak sınıflandırılmaktadır. Akut ve kronik öksürüğün ayırıcı tanısı; subakut ve kronik enfeksiyonları (bakteriyal bronşit, boğmaca, mikoplazma, tüberküloz, krup, bronşektazi) ve öksürüğün hâkim olduğu astım gibi tanıları içerir. Çocuklarda öksürüğün tedavisi de ayırıcı tanısına yönelik olarak yapılmaktadır. Akut öksürükte destekleyici tedaviler etkiliyken; kronik öksürükte antibiyotik tedavisi gerekebilmektedir. Bu nokta da, ayırıcı tanıya bakılmaksızın antibiyotiklerin ampirik kullanımı çocuklarda antibiyotik direncinin gelişmesine dolayısıyla da beraberinde birçok sağlık sorununa neden olabilmektedir.

Çocukluk dönemi öksürüklerinde ayırıcı tanının akılcı ilaç kullanımı açısından önemine dikkat çekmek amacıyla AİK Bülteni 2018 Eylül sayısında “Çocukluk Dönemi Öksürüklerinde İlaç Tedavisi“ adlı makalenin çevirisine yer verilmiştir

Özet

Çocuklarda öksürüğün uygun yönetimi, değerlendirmenin doğru yapılıp yapılmadığına göre değişir. Teşhis, ilk değerlendirme esnasında genellikle net değildir.

Akut öksürük, çoğunlukla viral enfeksiyon kaynaklıdır ve genelde belirtilmiş spesifik bir tedavisi yoktur. Eğer hasta öyküsü yabancı antijen ya da pnömoni gibi daha ciddi bir bozukluğa işaret ediyorsa acil tedavi gerekebilir.

Kronik öksürük hastası çocukların tedavisinde pediatrik algoritmalar kullanılmalıdır. Özel nedenlere bakılmaksızın ilaçların ampirik kullanımından kaçınılmalıdır.

Belirli bir öksürük sebebi yokluğunda; kronik balgamlı öksürüğün (en az 4 hafta süren) en sık nedeni uzun süreli bakteriyel bronşittir. Antibiyotikler bu durumda endikedir.

Ek dosya için tıklayınız...