Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni Sayı: 46 - Toplumda Hepatit C’nin Yönetimi

EDİTÖRÜN ÖNSÖZÜ

Hepatit, Dünya Sağlık Örgütü’nün “Küresel Sağlık Sorunu“ olarak tanımladığı dört hastalıktan biri olup yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada karaciğer kanseri vakalarının % 60‘ından fazlasının teşhisi ve tedavisi gecikmiş Hepatit B ve C kaynaklıdır. Ülkemiz de dünya haritasında Hepatit C prevelansı % 1‐1.9 arasında olan ülkeler içinde yer almaktadır.

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü, hepatit farkındalığının artırılması açısından önemlidir ve bu amaçla ebültenimizin Temmuz ayı sayısında “ Toplumda Hepatit C Yönetimi” makalesinin çevirisine yer verilmiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye Akılcı İlaç

Kullanımı Bülteni”nin Temmuz 2018 sayısı siz değerli sağlık çalışanlarının bilgisine sunulmaktadır.

TOPLUMDA HEPATİT C’NİN YÖNETİMİ

Özet

Hepatit C enfeksiyonu kronik hepatit ve karaciğer sirozuna neden olabilir, ancak bu süreç kaçınılmaz değildir. Enfeksiyon asemptomatik olabildiğinden, sağlık çalışanlarının kimin enfeksiyon riski altında olabileceğini dikkate almaları gerekir. Eğer Hepatit C teşhis edillirse ve hastada belirgin karaciğer hasarı varsa ribavirin ve enjektabl peginterferon‐alfa tedavisi uygulanmalıdır. Viral genotipe bağlı olarak değişmekle beraber, bu ilaçlar %90’a varan oranlarda olumlu yanıtlar vermektedir. Tedavi süresince fazla alkol tüketimi gibi karaciğerde stres oluşturan diğer faktörlerin azaltılması önemlidir.

Ek dosya için tıklayınız...