Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni nin 42. sayısı yayımlandı!

EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ


Obez hastalar için optimal dozun tahmin edilmesi zordur ve çoğu durumda durum karmaşıktır. İdame dozlarının toplam vücut ağırlığına dayanması, farklı vücut kompozisyonlarında farklı bir ilaç tepkisi ile sonuçlanabilmekte ve buna bağlı olarak da genellikle advers olay riskini artırmaktadır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Mart 2018 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, yetişkin obez hastalarda ilaç dozlaması hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.

ÖZET


İlaç dozları sıklıkla obez hastalarda doz ayarlamasını gerektirmektedir. Klinisyenler, dozları hesaplarken hastanın vücut kompozisyonunu göz önünde bulundurmalıdır. İlaç klirensi obezite açısından daha fazladır ve zayıf vücut ağırlığı ile doğru korelasyona sahiptir. Beden ölçütü metrikleri doz seçimine yardımcı olur, ancak hepsinin avantaj ve dezavantajları vardır. Toplam vücut ağırlığı üzerinden yapılan kronik dozaj, ilaç toksisitesine neden olabilir. Ağırlığa dayalı dozlama stratejilerini değerlendiren çalışmalar birçok ilaç için gereklidir.

Anahtar sözcükler: antibiyotikler, antikoagülanlar, ilaç dozlama eğitimi, farmakokinetik, obezite

İÇİNDEKİLER
Editörün Ön Sözü
Yetişkin Obez Hastalarda Doz Ayarlaması
Michael Barras, Amy Legg (Aust Prescr 2017;40:189–93)Ek dosya için tıklayınız...