Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçların Renkli Reçete Sistemi Üzerinden Yazılması Hakkında

Bilindiği üzere 1985 yılında uyuşturucu ve psikotrop ilaçların suiistimalinin engellenmesi amacıyla Bakanlığımızca uyuşturucu ilaçlar için kırmızı, psikotrop ilaçlar için yeşil reçete uygulaması, daha sonra kan menşeli ilaçların takip edilmesi için mor, faktör ürünleri için turuncu reçete uygulamaları başlatılmış, Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı "Uyuşturucuya Ulaşabilirliğin Önlenmesi" başlıklı 1. bileşenin 5. alt bileşeninde Reçeteli uyuşturucu ilaçlara ulaşılabilirliğinin kontrol altına alınması için Elektronik Renkli Reçete Sistemi Kurulması görevi Kurumumuza tevdi edilmiş, matbu renkli reçetelerin suiistimallerinin önlenmesi, takipleri ve uygulama birlikteliğini sağlamak amacıyla 14/03/2017 tarihli ve 966 (2017/1) sayılı Bakanlık genelgesi ile 17/03/2017 tarihinde renkli e-reçete uygulamasına geçilmişti.

Projenin ikinci fazında 28/11/2017 tarihli ve 4434 (2017/4) sayılı Genelge ile mor ve turuncu reçeteli ilaçlar sisteme dahil edilmiş, bu genişleme ile turuncu reçeteli ilaçları kullanan vatandaşlarımızın sağlık müdürlüklerinden matbu reçete koçanı temin etme ve sürekli yanlarında taşıma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Renkli e-reçete sistemi dünyada ilk ve tek olma özelliğini muhafaza eden İlaç Takip Sistemi (İTS) çerçevesinde faaliyet gösteren bir yapı olup, e-Nabız uygulaması ile de tam entegredir. Renkli e-reçete ile tüm yurtta uygulama birliği sağlanmış, vatandaşlarımızın ilaca erişimi kolaylaştırılmış, hekimlerimizin matbu reçete temini zorunluluğu ortadan kaldırılmış, ilaç suiistimalinin önüne geçilmiş, söz konusu ilaçlarla ilgili sağlık politikalarının geliştirilmesi için dünya standartlarının üzerinde veri sağlanmış durumdadır.

Elde edilen tüm bu kazanımlara nazaran projenin üçüncü fazında ekte yer alan 05/03/2018 tarihli ve E.672 sayılı 2018/1 sayılı Genelge gereği normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar 01/04/2018 tarihinden itibaren Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazılacaktır.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

GENELGE 2018/1