Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni"nin 40. sayısı yayımlandı!

EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ
Fonksiyonel dispepsi hastaya sıkıntı veren ve yaşam kalitesini etkileyen bir hastalıktır ancak uzun vadede mortaliteye etkisi yoktur. Fonksiyonel dispepsinin doğru teşhis edilmesi, uygun tedavinin uygulanması ve gereksiz işlemlerin veya tedavilerin azaltılması açısından önemlidir. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Ocak 2018 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, fonksiyonel dispepsinin tanı ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.

İÇİNDEKİLER
Editörün Ön Sözü
Fonksiyonel Dispepsi
Nicholas J Talley, Thomas Goodsall, and Michael Potter (Aust Prescr 2017;40:209-13

ÖZET
Fonksiyonel dispepsi; semptomları gastroözofageal reflü hastalığı ve irritabl bağırsak sendromu ile çakıştığından dolayı kolaylıkla gözden kaçırılabilen, erken doyum, dolgunluk veya epigastrik ağrı veya yanma ile karakterize bir hastalıktır.
Tanı klinikte ancak yapısal gastrointestinal hastalıkların ekarte edilmesi ile konur. Kilo kaybı veya anemi gibi tehlikeli bulgular varlığında, gastroskopi de dâhil olmak üzere tetkikler başlatılmalıdır.
Fonksiyonel dispepsinin patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Bir enfeksiyöz veya allerjik ajan tarafından tetiklenen üst gastrointestinal enflamasyon ve motilite bozukluklarıyla veya bağırsak mikrobiyomunda bir değişiklikle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Vakaların % 20'sinde yavaş gastrik boşalma meydana gelir.
Fonksiyonel dispepsi hastaya sıkıntı veren ve yaşam kalitesini etkileyen bir hastalıktır ancak uzun vadede mortaliteye etkisi yoktur.
Farklı seviyelerde etkinlikleri kanıtlanmış birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Bunlara; rahatlatma, diyet düzenlemesi, asidin bastırılması, fundik rahatlatıcılar dâhil prokinetik ilaçlar, trisiklik antidepresanlar, rifaximin ve psikolojik tedavi de dâhildir.

Ek dosya için tıklayınız...