Reçetesiz de satılabilecek ürünlere ilişkin görüşler hakkında

Reçetesiz de satılabilecek ürünlere ilişkin Kurumumuz Bilimsel Komisyonlarınca yapılan etkin madde bazındaki değerlendirme sonucu, ekli listede belirtilen tanımlara uygun ürünlerin statülerinin reçetesiz/reçeteli satılabilecek ürün olarak değiştirilebileceği belirtilmiştir. Ekte listesi bulunan değerlendirmelere ilişkin görüşler 5 Ocak 2018 mesai bitimine kadar ruhsat.koordinasyon@titck.gov.tr adresine iletilebilecektir.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

REÇETESİZ İLAÇ STATÜSÜNDE YER ALAN ETKİN MADDELER LİSTESİ

ETKİN MADDE

KULLANIM YOLU

STATÜSÜ

İLAVE BİLGİLER/UYARILAR

A-SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

A01 Stomatolojik (Ağız) Preparatları

Heksetidin

Gargara

Reçetesiz ilaç

Maksimum % 0,1'lik konsantrasyonda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 12 yaş altı çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.

Benzidamin

Pastil, gargara ve çözelti formları

Reçetesiz ilaç

Ağız ve boğaz ağrılarında maksimum % 0,15 konsantrasyonda sadece pastil, gargara ve çözelti formları reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

*Florür (Sodyum)

Gargara

Reçetesiz ilaç

Maksimum %0,05'lik konsantrasyonda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

A02 Asit İle İlişkili Bozuklukların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Kalsiyum Karbonat

Oral

Reçetesiz ilaç

Maksimum 750 mg yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 12 yaş altı çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.

Famotidin

Oral

Reçetesiz ilaç

Maksimum 20 mg yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi süresi 2 haftayı geçmemelidir. 16 yaş altı çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.

Ranitidin

Oral

Reçetesiz ilaç

Maksimum 75 mg yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi süresi 2 haftayı geçmemelidir. 16 yaş altı çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.

Kombine Alüminyum, Kalsiyum, Magnezyum Preperatları ve kompleksleri

Oral

Reçetesiz İlaç

Kombinasyondaki her bir etkin madde miktarları bu listede belirtilen maksimum yitilikte olmak koşuluyla reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi süresi 2 haftayı geçmemelidir. 16 yaş altı çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.

A03 Fonksiyonel Gastrointestinal Sistem Hastalıklarda Kullanılan İlaçlar

*Simetikon/Dimetikon (Erişkin)

Oral

Reçetesiz ilaç

Maksimum 80 mg yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 12 yaş üstü bireylerde kullanılmalıdır.

*Simetikon/Dimetikon (Pediyatrik)

Oral

Reçetesiz ilaç

Çocuklarda kullanımı ile ilgili olarak; uygulama yolu uygunluğuna ve yaş gruplarına göre ürün bazında değerlendirilecektir.

A06 Konstipasyon İçin İlaçlar

Bisakodil

Oral

Reçetesiz ilaç

Maksimum 10 mg yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi süresi; 10 gün süre ile günde 1 adet olacak şekilde olmalıdır. 12 yaş altındaki çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.

Laktitol

Oral

Reçetesiz ilaç

Maksimum 10 g yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi süresi; 10 gün süre ile günde 1 adet olacak şekilde olmalıdır. 12 yaş altındaki çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.

Laktuloz

Oral

Reçetesiz ilaç

Maksimum 10 g yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi süresi; 10 gün süre ile günde 1 adet olacak şekilde olmalıdır. 12 yaş altındaki çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.

Makrogol (Polietilen Glikol 3350)

Oral

Reçetesiz ilaç

Maksimum 10 g yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi süresi; maksimum 10 gün olmalıdır. 12 yaş ve üzeri bireyler için reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

D. DERMATOLOJİK İLAÇLAR

D01 Dermatolojik Mantar Tedavisi

Klotrimazol

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum % 1 konsantrasyonda krem formunda ve yine maksimum 20 g ambalaj boyutunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 12 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.

Ketokonazol

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum % 2 konsantrasyonda kepek ve kafa derisi seboreik dermatit tedavisi ya da önlenmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş sadece şampuan formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Sikloproksolamin

Topikal

Reçetesiz ilaç

Sadece topikal formlarda deri ve tırnak tedavisinde maksimum % 1 konsantrasyonda ve 500 mg yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Selenyum Sülfit

Topikal

Reçetesiz ilaç

% 1 konsantrasyonda kepek ve % 2 konsantrasyonda ise kafa derisi seboreik dermatit tedavisi ya da önlenmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş sadece şampuan formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

D02 Yumuşatıcı ve Koruyucu İlaçlar

Gayazulen

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum %0.05 konsantrasyonda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Üre

Topikal

Reçetesiz ilaç

D03 Yara Ülser Tedavisi (Sikatrizan İlaçlar)

*Dekspantenol

Topikal

Reçetesiz ilaç

*Hiyaluronik Asit

Topikal

Reçetesiz ilaç

Yara iyileştirici ve dental kullanımı olanlar reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

D04 Antiprüritikler

Difenhidramin

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum % 1 konsantrasyonda ve ambalaj boyutu 10 g olması halinde reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Dimetinden

Topikal

Reçetesiz ilaç

Ambalaj boyutu 10 g olması halinde reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Feniramin

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum % 1,5 konsantrasyonda ve ambalaj boyutu 10 g olması halinde reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Klorfenoksamin

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum % 1,5 konsantrasyonda ve ambalaj boyutu 10 g olması halinde reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

D06 Dermatolojik Antibiyotikler ve Kemoterapötikleri

Asiklovir

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum % 5 konsantrasyonda ve ambalaj boyutunun 2 g'ı geçmemesi koşuluyla reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Pensiklovir

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum % 1 konsantrasyonda ve ambalaj boyutunun 2 g'ı geçmemesi koşuluyla reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

D08 Antiseptik ve Dezenfektan İlaçlar

Alüminyum İçerenler

Topikal

Reçetesiz ilaç

İhtiyol

Topikal

Reçetesiz ilaç

% 5’in altındaki konsantrasyonda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

D10 Antiakne Preparatları

*Benzoil Peroksit

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum % 2,5 konsantrasyonda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

D11 Diğer Dermatolojik Preparatlar

Salisilik asit

Topikal

Reçetesiz ilaç

Çocuklarda ve renal veya hepatik yetmezliği olan hastalarda, uzun süreli kullanım salisalizme neden olabileceği için, deri üzerine olan uygulamanın 24 saatlik bir süre için 2 gramın altında kalacak şekilde sınırlandırılması gerekmektedir.

M. KAS İSKELET SİSTEMİ

M01 Antienflamatuar ve Antiromatikler

Ketokonazol

Topikal

Reçetesiz ilaç

% 1 konsantrasyonda kepek ve % 2 konsantrasyonda ise kafa derisi seboreik dermatit tedavisi ya da önlenmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş sadece şampuan formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

*Çinko Oksit

Topikal

Reçetesiz ilaç

Deride bariyer oluşturmak ve yüzeysel yanık ve yaralar ile cilt lezyonlarının tedavisinde özellikle Hamamelis virginiana bitkisi ile kombine olarak geliştirilmiş formülasyonlar reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Minoksidil

Topikal

Reçetesiz ilaç

Tüm topikal formları reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Propiyonik Asit Türevleri

İbuprofen

Oral

Reçetesiz ilaç

Sadece ibuprofen etkin maddesini içeren oral tablet formunun maksimum 200 mg yitilikte ve süspansiyon formunun ise maksimum 100 mg/5 ml yitilikte ve 12 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılmak koşulu ile reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tablet ve kapsül formülasyonlarında ambalaj boyutu; maksimum 12 tablet, süspansiyon formunda ise maksimum 100 ml olmalıdır.

M02 Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları

Topikal Nonsteroid Antienflamatuar

Benzidamin

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum % 5 konsantrasyonda hazırlanmış sadece topikal formulasyonlar reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 18 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.

Diklofenak

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum %3 konsantrasyonda hazırlanmış sadece topikal formulasyonlar reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 18 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.

Bufeksamak

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum %5 konsantrasyonda hazırlanmış topikal formulasyonlar reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 18 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.

İbuprofen

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum %5 konsantrasyonda ve ambalaj büyüklüğü 60 g olacak şekilde reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Ketoprofen

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum % 2,5 konsantrasyonda ve ambalaj büyüklüğü 30 g olacak şekilde reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Piroksikam

Topikal

Reçetesiz ilaç

Maksimum % 5 konsantrasyonda ve ambalaj büyüklüğü 30 g'ı geçmeyecek şekilde reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 12 yaş ve üzerindeki bireylerde maksimum 7 gün süre ile kullanılmalıdır.

Salisilik Asit Türevleri

*Metil Salisilat Kombinasyonları

Topikal

Reçetesiz ilaç

Nasır tedavisinde maksimum % 40 konsantrosyonda hazırlanmış çözelti, bant ve yakı formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Diğer

Kafur

Topikal

Reçetesiz ilaç

Mentol

Topikal

Reçetesiz ilaç

N. SİNİR SİSTEMİ

N01Anestezi İlaçları

N02 Analjezikler

Parasetamol

Tablet, Süspansiyon/Şurup

Reçetesiz ilaç

Tablet: Maksimum 500 mg yitilikte, 10 tablet ambalaj boyutunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Süspansiyon: Maksimum 120 mg/5 mL yitilikte, maksimum100 mL’lik ambalaj boyutunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

N05 Psikoleptikler

Melatonin

Oral

Reçetesiz ilaç

Maksimum 5 mg yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 18 yaş ve üzeri bireylerde saat farkı değişikliklerine bağlı uyku bozukluklarında kullanılmalıdır.

N07 Diğer Sinir Sistemi İlaçları

Nikotin

Sakız

Reçetesiz ilaç

Başlangıç dozu günde 12 adedi geçmemek koşulu ile 2 ve 4 mg lık sakız formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 18 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.

Nikotin

Flaster

Reçetesiz ilaç

Sigarayı bırakmayı desteklemek amacıyla günde 22 mg'ı geçmemek koşulu ile ve tek bir sefer kullanılmak üzere geliştirilen formülasyonlar reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 18 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.

Nikotin

Pastil

Reçetesiz ilaç

1 mg ve 2 mg'lık pastil formları reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Günlük maksimum doz 48 mg'ı geçmemelidir. 18 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.

R. SOLUNUM SİSTEMİ

R02 Boğaz Preparatları

Flurbiprofen

Pastil/Gargara

Reçetesiz ilaç

Pastil; Her bir pastilde 8.75 mg'ı geçmeyecek yitilikte ve maksimum 16 pastil içeren ambalaj boyutunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Maksimum günlük dozun 43 mg olması konusunda hasta bilgilendirilmelidir.

Gargara formunda ise % 0,25 konsantrasyonda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmış olup, 12 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.

Amilmetakrezol

Pastil

Reçetesiz ilaç

Ağız ve boğazdaki hafif enfeksiyonların tedavisinde sadece pastil formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Diklorobenzil Alkol

Pastil

Reçetesiz ilaç

Ağız ve boğazdaki hafif enfeksiyonların tedavisinde sadece pastil formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Benzokain

Pastil

Reçetesiz ilaç

Sadece ağız ve boğaz enfeksiyonlarında veya lokal irritasyonlarda pastil formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Klorheksidin

Pastil

Reçetesiz ilaç

Ağız ve boğazdaki hafif enfeksiyonların tedavisinde sadece pastil formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

R05 Soğuk Algınlığı Ve Öksürük İlaçları

Asetilsistein

Oral

Reçetesiz ilaç

Yetişkinlerde maksimum 200 mg yitilikte ve günde maksimum 200 mg dozda dozda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Pediyatrik kullanımda ise % 4'lük konsantrasyonda granül formunda geliştirilmiş formulasyonlar kullanım talimatlarındaki kilo doz ilişkisi, kullanım süresi esas alınmak koşuluyla reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Diğer Soğuk Algınlığı İlaçları

Mentol

İnhaler

Reçetesiz ilaç

Buharlaşan merhem formunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Kafur

İnhaler

Reçetesiz ilaç

Buharlaşan merhem formunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Ökaliptol

İnhaler

Reçetesiz ilaç

Buharlaşan merhem formunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

R06 Sistemik Antihistaminikler

Setirizin

Oral

Reçetesiz ilaç

Maksimum 1 hafta kullanılması ve günde 10 mg’ı geçmemek koşuluyla 5 mg ve 10 mg’lık dozaj formlarında reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Ambalaj büyüklüğü maksimum 7 tablet olacak şekilde hazırlanmalıdır. 12 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.

Levosetirizin

Oral

Reçetesiz ilaç

Maksimum 1 hafta kullanılması ve günde 10 mg’ı geçmemek koşuluyla 5 mg ve 10 mg’lık dozaj formlarında reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Ambalaj büyüklüğü maksimum 7 tablet olacak şekilde hazırlanmalıdır. 12 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.

Loratadin

Oral

Reçetesiz ilaç

Maksimum 1 hafta kullanılması ve günde 10 mg’ı geçmemek koşuluyla 5 mg ve 10 mg’lık dozaj formlarında reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Ambalaj büyüklüğü maksimum 7 tablet olacak şekilde hazırlanmalıdır. 12 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.

Feksofenadin

Oral

Reçetesiz ilaç

Maksimum 1 hafta kullanılması ve günde 10 mg’ı geçmemek koşuluyla 5 mg ve 10 mg’lık dozaj formlarında reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Ambalaj büyüklüğü maksimum 7 tablet olacak şekilde hazırlanmalıdır. 12 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.

Uyarı Notu: *İnsanda kullanıldığında asli fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan ürünler bu listede yer almamaktadır.

Ek dosya için tıklayınız...