TÜRK FARMAKOPE DERGİSİ

10/10/1993 tarihli ve 21724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşme’nin 1 inci maddesinin (b) bendine, 02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 663 karar sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27 nci maddesi doğrultusunda Türk Farmakopesi hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Türk Farmakopesi çalışmalarına yol göstermesi ve paydaşların kullanımına sunulması amacıyla Türk Farmakopesi, Avrupa Farmakopesi, Amerikan Farmakopesi ile diğer uluslararası farmakopelerin faaliyetlerini ve farmakope kapsamında gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların yılda en az iki defa yayımlanması amacıyla oluşturulan “Türk Farmakope Dergisi”nin birinci cilt birinci sayısı ve ikinci cildi ilk sayısının basımı ve yayımı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

CİLT: 1 - SAYI:1 - YIL: ARALIK- 2016

CİLT: 2 - SAYI:1 - YIL: TEMMUZ - 2017