“Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni”nin 37. Sayısı yayımlandı!

Editörün Önsözü

Kronik hastalığı olan ve koruyucu ilaç tedavisi alan bireylerde uyumsuzluk sık karşılaşılan bir durumdur. Bu durum kasten ve/veya kasıtsız olarak olabilir. Uyumsuzluk, reçete edilen ilaçların etkinliğini azaltır ve hekimlerin tedavi rejimini gereksiz yere ağırlaştırmalarına ve tedavinin potansiyel olarak tehlikeye girmesine neden olabilir. Hastanın eğitilmesi, hastayla beraber karar alınması, eczacıların desteği ve hastanın motivasyonunu artıracak görüşmelerin yapılması hasta uyumunu artırmaktadır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Ekim 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, hastaların ilaç kullanımınına uyumunun teşvik edilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.

“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı tedavilerin akılcı olarak gerçekleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda, kanıta dayalı güvenilir bir kaynak olarak “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” hazırlanmıştır. Bültenimiz, bu kapsamda yayın yapan ve Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu’na (International Society of Drug Bulletins) üye bağımsız ilaç bültenlerini kendisine örnek olarak almaktadır. Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu “bağımsız ilaç bültenleri” tanımıyla ilaç sektöründen mali ve fikri anlamda bağımsız olmayı ifade etmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” nin Ekim 2017 sayısı sitemizde kullanımınıza sunulmaktadır.

İÇİNDEKİLER
EditörünÖnSözü
UzunSüreliİlaçKullanımındaUyumunTeşvikEdilmesi

TimUsherwood(AustPrescr2017;40:147-50)

Ek dosya için tıklayınız...