Mesul Müdür Eğitimi (Biyosidal Ürün)

MESUL MÜDÜR EĞİTİMİ

Güncelleme Tarihi: 02/11/2017

Kurumumuz Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından, halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinin çalışma usûl ve esasları ile resmi kurum ve kuruluşlarınuygulama usul ve esaslarını belirlemek suretiyle halk sağlığının korunması amacıyla hazırlanan "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında,27 Kasım - 2 Aralık 2017tarihleri arasında Ankara'da Mesul Müdür (Hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olup, Kurumdan sertifika almaya hak kazanan kişi) Eğitimi yapılacaktır.

Mesul Müdür Eğitimine katılmak isteyenlerin Müdürlüğümüze (Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi) ivedilikleen geç 09.11.2017 tarihine kadardilekçe ile müracaat etmeleri ve eğitimin organizasyonunu yapan aşağıda iletişim bilgileri yazılı söz konusu firmayla iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Firma iletişim bilgileri:

FTS Turizm Kongre

Tel: 03124396804-05

Mehmet Ali AKTAŞ

mehmet@ftskongre.org

Eğitime ve Müdürlüğümüze getirilmesi gereken belgeler:

  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisini ya da onaylı örneğini,
  • Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı ve fotokopisini,
  • Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğrafı,
  • “Biyosidal Ürünler Mesul Müdür Eğitimi Kurs Kayıt Ücreti” olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Mithatpaşa Şubesindeki TR26 0001 2009 3960 0005 0000 46 IBAN hesabına 128 TL yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı makbuz aslını,
  • Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvurunun tarih ve sayısını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü