DÖNEM SONLANDiRMA EKRANLARiNiN ACiLMASi VE KAN ÜRÜNÜ RECETELERiNiN TESLiM SÜRESiNiN 3 GÜN UZATiLMASi HAKKiNDA

DÖNEM SONLANDiRMA EKRANLARiNiN ACiLMASi VE KAN üRüNü RECETELERiNiN TESLiM SüRESiNiN 3 GüN UZATiLMASi HAKKiNDA

Kan ürünlerine ait dönem sonlandirma iSlemlerinde geCtiGimiz iki gün boyunca yaSanan sorunlarin giderilmesi iCin, bugün Dönem Sonlandirma ekrani geCici olarak kapatilmiS, BirliGimiz tarafindan Kuruma yapilan baSvuru ile, kan ürünü reCetelerine ait faturalarin teslim süresinin ertelenmesi talep edilmiStir.

Kurum yetkilileri ile yapilan görüSmede, CaliSmanin tamamlandiGi, kan ürünü ve diGer reCeteler iCin Dönem Sonlandirma Ekraninin aCildiGi, kan ürünü reCeteleri iCin fatura teslim süresinin 3 gün uzatildiGi bilgisi alinmiStir. Fatura teslim süresi ile ilgili uzatma, MEDULA Eczane Provizyon Sistemi üzerinden de duyurulacaktir.

TüRK ECZACiLARi BiRLiGi