Yardımcı Eczacı Belgesi

1 - Yardımcı eczacıya ait TC kimlik numarası beyanı

2- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının İl Sağlık Müdürlüğünce onaylı sureti

3- Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı

4- Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş

5- Mesleğini yapmayı engelleyici bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu

6- Mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu

7- İki adet vesikalık fotoğraf

8- Eczacının meslekten men cezası bulunup bulunmadığı bilgisinin yer aldığı eczacı odası kayıt belgesi

9- Eczane sahip ve mesul müdürünün yardımcı eczacı tayin dilekçesi

10- Yardımcı eczacının görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair dilekçe

11- Yardımcı eczacı daha önce başka bir işte çalışmışsa o işten ayrıldığını kanıtlayan belge