İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

Tarihler:01.07.2015 - 31.12.2017
Koşullar:
Teşvikten yararlanmak için:

  • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak.
  • 31.12.2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlamak.
  • Programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmek.
  • İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmak.İşe alındıkları işyerinin faaliyet gösterdiği sektör;

  • İmalat sanayinde ise 42 ay,
  • Diğer sektörlerde ise 30 ay,

sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda

Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde)

Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı bulunmaktadır. (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/11.madde)

İşbaşı Eğitim Programı Teşviki​