Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki

Tarihler: 01.03.2011 - 31.12.2020

A) 18-29 yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

  • Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar 48 ay süreyle,
  • Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 36 ay süreyle,
  • Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanlar 24 ay süreyle,


B) 29 yaşından büyük erkeklerden;

  • Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar ile mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 24 ay süreyle,


C) Çalışmakta iken;

  • 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 12 ay süreyle,


D) Yukarıda (A), (B), (C) numaralı bentlerde sayılanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından alınmaları halinde, öngörülen sürelere ilave olarak 6 ay daha,

E)18 yaşından büyüklerden hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle, teşvik verilmektedir.

Sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veya işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekmektedir.

Destekten bir kez yararlanılması ve hak sahipliği süresi tamamlanmadan işsiz kalınması halinde, kalan süreden yeniden yararlanılamaması, ancak daha üst düzeydeki belgelerin temin edilmesi halinde ikinci hak sahipliğinin oluşması, bu durumda ilk hak sahipliğinin süresinin, ikinci hak sahipliğinin süresinden düşülmesi öngörülmektedir.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki​