Eczane Açanlardan Alınacak Ruhsat Harçları (01.01.2017)

VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için 65,40
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için 132,90
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için 334,40
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için 536,10
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için 805,10
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için 1.073,70
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için 1.342,60
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için 2.014,90

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) (27.12.2016 T. 29931 R.G.)