Ecza Deposu Sorumlu Müdürlüğü

  • Ecza Deposunun Faaliyetini Ve Ortaklarını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
  • Ecza Deposu Yetkilisinin Eczacıyı Sorumlu Müdür Atadığına Dair Dilekçe, ( Ekinde Dilekçeyi İmzalayan Kişinin İmza Yetki Belgesi )
  • Eczacı Odasında Kayıtlı Eczacının Sorumlu Müdürlüğü Kabul Ettiğine Dair Dilekçe,
  • Ecza Deposu Sorumlu Müdür Değişikliğinde, Eski Sorumlu Müdürün İstifa Dilekçesi,
  • İlçe Sağlık Grup Başkanlığı Raporu Fotokopisi, ( İlk Açılışta İstenir)
  • İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen 5 Adet Röleve Planı. ( Röleve Planlarının Oda Tarafından Da Tasdiklenmesi Gerekmektedir.) (İlk Açılışta İstenir. )
  • Eczacı Odası Bölge Temsilsici Raporu Aslı, (İlk Açılışta İstenir )
  • Sorumlu Müdür Eczacı Daha Önce Bir İş Yerinde Çalışmış İse, Bu İş Yerinden "İlişik Kesme" Belgesi.