Hastane Eczanesi Açılışında İstenen Belgeler

  • Hastane Eczanesi Açılış Dilekçesi, (İlk Açılışta İstenir)
  • İlçe Sağlık Grup Başkanlığı Raporu Fotokopisi, (İlk Açılıştan İstenir )
  • Eczacı Odası Bölge Temsilcisi Raporu, (İlk Açılışta İstenir)
  • Eczanenin İl Sağlık Müdürlüğü'nden Tasdikli 5 Adet Röleve Planı, (Röleve Planlarının Oda Tarafından Da Tasdiklenmesi Gerekmektedir, (İlk Açılışta İstenir)
  • Hastane Yetkilisinin Ve Ortaklarının Eczacıyı Sorumlu Müdür Atadığına Dair Dilekçe, (Ekinde Dilekçeyi İmzalayan Kişinin İmza Yetki Belgesi)
  • İl Sağlık Müdürlüğü' nden Beş Adet Röleve Planı.
  • Hastanenin Faaliyetini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
  • Sorumlu Müdür Değişikliğinde Eski Sorumlu Müdür Eczacının İstifa Dilekçesi,
  • Sorumlu Müdür Eczacı Daha Önce Bir İş; Yerinde Çalışmış İse, Bu İşYerinden "İlişik Kesme" Belgesi