Ruhsat İptalinde Gerekli Belgeler

Ruhsatnamenin eczacı/mesul müdürün talebine istinaden iptali
1- Dilekçe: Eczacının eczanesine ait ruhsatının iptal edilmesi talebine ilişkin dilekçe.
2- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesi aslı