YARDIMCI ECZACI TAYİNİNDE İSTENEN BELGELER

*Kimlik fotokopisi

*Adli Sicil Kaydı

*Diploma Örneği: Aslı gibidir kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.

*Göz Raporu : Doktorun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor .Özel hastaneden alınmış ise ilgili Sağlık grup Başkanlığı / İl Sağlık Müdürlüklerinden tasdik edilmiş olmalıdır.

*Sağlık raporu

*TEB’den Alınan Meslekten Men Cezası Olmadığına Dair Yazı

*Vesikalık fotoğraf:2 Adet

*Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi

*Yardımcı Eczacı Tayin Dilekçesi

*Yardımcı Eczacının Görev ve Sorumlulukları Kabul Ettiğine Dair Dilekçesi

*Daha önce bir işte çalışmış ise o işten ayrıldığına dair belge

*Yardımcı eczacıya ait TC Kimlik numarası beyanı

*Yardımcı Eczacılık yapacak olan eczacının eczanede çalışmayı kabul ettiğine dair dilekçe

* Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı