Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara Ait Reçetelerin Fatura

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bugün yayımlanan “GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYE UYRUKLU YABANCILARIN İLAÇ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DUYURU” başlıklı duyuru ile;

16 Mart 2018 tarihli ve 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere sağlanan hak ve hizmetlerin koordinasyonu ile sağlık hizmetlerine ilişkin harcamaların karşılanması görevleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce devralınmıştır.

VERGİ KİMLİK NO VERGİ DAİRESİ
BARTIN İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1420616753 BARTIN VERGİ DAİRESİ
ZONGULDAK İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ 9980770194 UZUN MEHMET VERGİ DAİRESİ

Geçici koruma kapsamındaki yabancılara ait reçete karşılayan eczanelerin, faturalarını faaliyet gösterilen ildeki T.C …………… Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne hitaben olacak şekilde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan listedeki bilgileri kullanarak düzenlemeleri ve Ertuğrulgazi SSGM’ye göndermeleri şeklindedir.