Odaya Kayıt İçin Odamızdan İstenen Belgeler

1- Dilekçe,

2- Biyografi (Özgeçmiş),

3- T.C. Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı Nüfus Cüzdanı Örneği,

4- İkametgah Belgesi,

5- Eczacının Noter onaylı diploma sureti, (Diplomanın ön ve arka yüzü noter onaylı ve Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli olmalıdır)

6- Oda giriş bildirgesi (Eczacı Odasından Alınır),

7- Altı adet fotoğraf (4x6 cm boyutunda),

8- Başka bölgeye kayıtlı ise nakil yazısı,

9- Eczacıya ait İmza Sirküleri aslı

NOT: Eczacı il dışından nakil geliyor ise önce Zonguldak Eczacı Odası’na dilekçe ile başvurur kayıt için yukarıda bahsedilen aynı evraklar hazırlanır.