Sosyal Güvenlik Kurumu - Fatura

Ekteki fatura şablonundaki numaralandırmalar döküm ile eşleştirilmiştir.

Önemli Noktalar:
- Kesilen faturalarda eczane sicil numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
- Kesilen faturalara medula döküm numarasının yazılması gerekmektedir, -
- Fatura tutarının dökümdeki tutarla aynı olması gerekmektedir,
- Fatura başlığının T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA olarak yazılması gerekmektedir
- Vergi dairesi ve no: ÇANKAYA VERGİ DAİRESİ - 7750409379
  olarak yazılmalıdır.

Tanımlamalar:

1.Döküme ait reçetelerdeki ilaçların parakende satış fiyatı toplamı
2. Kamu Fiyatları Toplamı
1-2. Kamu İskonto Tutarı (Parakende fiyat ile kamu fiyatı arasındaki fark)
3. Eczanenin Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptığı iskonto tutarı
4. Katılım Payları Toplamı
5. %8 KDV
6. %18 KDV
7. Eczane Hizmet Bedeli Hariç Tutar
8. Eczane Hizmet Bedeli 
9. Eczane Hizmet Bedelinin KDV tutarı (%18 oranında)
10. Toplam ödenecek tutar, fatura altı tutarı,rakam ve yazı ile
A+B= Elden tahsil edilen reçete ve muayene katılım payları toplamı
10-(A+B)= Ayın 15inde banka hesabına geçecek olan tutar 
C. Ayın sonunda banka hesabına geçecek maaştan kesilen katılım payı tutarı
D. Reçete Adedi


Fatura Altı:
Toplam: KDV hariç tutar (dökümde direk yazmamakta manuel hesaplanması gerekmektedir)
KDV %8: %8 kdv tutarı
KDV %18: %18kdv ve %18 eczane hizmet bedeli kdv toplamı
Genel Toplam: Toplam ödenecek tutar (dökümdeki değerle birebir tutmalıdır.)


PDF İNDİR