MEDİKAL REÇETE DÖNEM SONLANDIRMA, FATURALANDIRMA VE TESLİMATI

1. SİSTEME GİRİŞ

https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/ adresinden,
SGK İl Müdürlüğümüzün dönem sonlandırma için 14 Haziranda dağıtımına başladığı şifre ve TC Kimlik Numarası ile sisteme giriş yapılır. (İlgili duyuru için TIKLAYIN)

2. DÖNEM SONLANDIRMA

- Soldaki Menüden Dönem Sonlandırma seçilir,
- Dönem Sonlandır butonuna basılır,
- Eminmisiniz Sorusu Tamam Olarak cevaplanır.
- Sonlandırılmış reçete listesi çıkar
- İCMAL LİSTESİ AL butonu ile 2 nüsha İCMAL LİSTESİ alınır. (A) (kaşe-imza)

3. FATURALANDIRMA

- Soldaki Menüden Faturalandırma seçilir,
- Sonlandırılmış dönem seçilerek, fatura tarihleri (ilgili ayın son günü) ve fatura numaraları girilerek FATURALANDIR butonu ile faturalama tamamlanır.
- Faturalandır butonu ile 2 nüsya ayrı ayrı her fatura içinREÇETE LİSTESİ alınır. (B) (kaşe-imza)
- Not: 1. grup, 2. Grup, 3. Grup Reçeteler için ayrı ayrı fatura kesilerek ayrı reçete listesi alınacaktır.
- TÜMÜNÜ LİSTELE butonu ile 2 nüsha TÜM FATURA VE REÇETE LİSTESİ alınır. (C) (sonradan (kaşe-imza) yapılması gerekli bölüm eklenmiştir.)

4. FATURA YAZIMI

-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA , Vergi Dairesi : ÇANKAYA Vergi No: 7750409379
- Tarih: İlgili Ayın Son Günü
- ... Adet ...................... Ayı 2. Grup Hasta Alt Bezi Reçete / 3. Grup Hazır Ortez Protez Reçete
- Karşısına TOPLAM TUTARI
- Not: 1. grup, 2. Grup, 3. Grup Reçeteler için ayrı ayrı fatura kesilecektir.
- Katılım Payı Tutarını
- Evrek Referans numarasını
- Toplam Ödenecek tutarı, ayrı ayrı belirterek yazıyoruz
- Fatura altında KDV (%8/%18) Manuel Hesaplanarak yazılır. (KDV TUTARLARINI EKTEKİ EXCEL DOSYASI İLE HESAPLAYABİLİRSİNİZ)
- 2 nüsha FATURA hazır edilir (D)

1- Fatura icmalinde toplam tutar yazılan kısım örnekteki (Toplam Tutar) kısmına yazılmalı,
2- Yine fatura icmalinde belirtilen toplam katılım payı örnekteki Katılım Payı kısmında belirtilmeli,
3- Fatura icmalinde belirtilen toplam ödenecek tutar da örnekte yer alan Genel Toplam ‘kısmına yazılmalı.
4- Fatura icmalindeki toplam tutara,toplamödenecek tutaraKDV dahil olup, ayrıyeten KDV Genel Toplam 'dan(toplam ödenecek tutar) düşülerek faturada gösterilmeli Genel Toplam(Toplam Ödenecek Tutar) 'a ekleme yapılmadan faturakesilmelidir.
KDV TUTAR HESABI (EXCEL)

MEDİKAL MEDULA: Fatura DÜzenlenmesi Hakkında MEDİKAL MEDULA: Fatura Düzenlenmesi Hakkında
Sgk Duyuruları 22 Aralık 2017
devamı

5. ÜST YAZI (E) (3 adet)

- Medikal Sözleşmesindeki (EK-6/6) Üstyazı, BANKA bilgileri dahil doldurulur / hazırlanır
- 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup için ayrı ayrı 3 adet üst yazı hazırlanacaktır.
- Üstyazı örneği için TIKLAYIN

6. REÇETE VE EKLERİ (F)
-
Arkası Medikal Sözleşmesi EK-6/7 de örneği verildiği şekilde doldurulmuş reçeteler
- Reçeteyi yazan hekim tarafından Aslı Gibidir Onayı yapılmışRaporlar / Rapor Aslı
- Medulaya reçete girişi yapıldıktan sonra alınan Reçete Çıktısı
- Ürüne ait bayilik belgesi
- Hasta taahütnamesi istenen ürünlen için taahütname
- Sevk belgesi istenen hastalar için sevk belgesi
- Her reçete için ilgili belgeler birbirine zımbalanarak, faturalandırma aşamasında aldığımız listeye (B)göre numaralandırılır.
- Reçete arkalarında eczacı (kaşe-imza) bulunmalıdır.

7. TESLİME HAZIRLIK VE TESLİM

- EVRAK KAYIT İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER:
- 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup için ayrı ayrı 3 adet üst yazı hazırlanacak, bu üstyazılara sistemden alınan farklı grup çıktıları ilave edilerek evrak kayıt işlemi her grup için yapılacaktır.
.Üstyazı (E)
.
Faturaların ASLI (D)
.İcmal Listesinin1. nüshası (A)
.
Reçete Listelerinin tümünün1 nüshası (B)
.Tüm Reçete Listesinin 1 nüshası (C)
Yukarıdaki belgeler evrak kayıttan geçiirilerek ayrı şeffaf dosyaya koyulur.
.- 1. GRUP REÇETELER İÇİN
.1. Grup reçete faturasının 2. nüshası (D)
.1. Grup Reçete Listesinin 2. nüshası (B)
.
1. Grup Reçeteler (F)
Yukarıdaki belgeler ayrı şeffaf dosyaya koyulur.
.- 2. GRUP REÇETELER İÇİN
.2. Grup reçete faturasının 2. nüshası (D)
.2. Grup Reçete Listesinin 2. nüshası (B)
.
2. Grup Reçeteler (F)
Yukarıdaki belgeler ayrı şeffaf dosyaya koyulur.
.- 3. GRUP REÇETELER İÇİN
.3. Grup reçete faturasının 2. nüshası (D)
.3. Grup Reçete Listesinin 2. nüshası (B)
.
3. Grup Reçeteler (F)
Yukarıdaki belgeler ayrı şeffaf dosyaya koyulur.
-
İCMAL VE TÜMÜ
.İcmal Listesi (A)
.Tüm Reçete Listesinin 1 nüshası (C)

Sistemden alınan tüm çıktılar (kaşe-imza) yapılmalıdır.
Yukarıdaki belgeler ayrı şeffaf dosyaya koyulur.
AYRI AYRI ŞEFFAF DOSYALANMIŞ YUKARIDAKİ BELGELER,
TELLİ DOSYA ya konulabileceği gibi Klasörde Tercih edilebilir.
Telli Dosyanın Üzerine ECZANE SİCİL NUMARASI, AİT OLDUĞU AY, EVRAK REFERANS NO, FATURA NUMARALARI yazılır.

İLK FATURA DA KURUMA VERİLECEK SÖZLEŞME NÜSHASI EKLENMELİDİR...

FATURALAR AYIN 15İNE KADAR TESLİM EDİLMELİDİR.