Renkli Reçete Sistemi - Mor ve Turuncu Reçeteler

Kırmızı ve Yeşil Reçetelerin elektronik ortamda yazılmasına, takibine ve kontrolüne imkan sağlayan Renkli Reçete Sistemi 17 Mart 2017 itibari ile tüm Türkiye’de kullanıma açılmıştır.

Renkli Reçete Sistemi https://renklirecete.saglik.gov.tr adresinde kullanımdadır.

Ekteki 28.11.2017 tarih ve 4434 evrak numaralı 2017/4 sayılı Genelge ile Mor ve Turuncu Reçeteler de Renkli Reçete Sistemine dâhil edilmiştir.

İl Sağlık Müdürlüklerince turuncu reçete koçanı dağıtımı yapılmayacaktır. Faktör ilaçları kullanan vatandaşlarımızın turuncu reçete temin etme zorunluluğu kaldırılmış olup, daha önce hastalarımıza tahsis edilmiş turuncu reçeteler kullanılabilecektir. Hekimlerin, kırmızı ve yeşil reçetelerde olduğu gibi Renkli Reçete Sistemini kullanarak mor ve turuncu reçeteleri elektronik ortamda yazmaları gerekmektedir. Sistemin çalışmadığı istisnai durumlarda matbu mor ve turuncu reçeteler kullanılacak olup, turuncu reçetenin olmaması durumunda turuncu reçeteye tabii ilaçlar da mor reçetelere yazılabilecektir.

Serbest eczanelerce karşılanan mor ve turuncu reçeteler aynen kırmızı ve yeşil reçetelerde olduğu gibi Renkli Reçete Sistemine kaydedilecektir. Matbu olarak karşılanan reçetelerin birinci nüshası Renkli Reçete Sisteminden alınan liste ile birlikte takip eden ayın onuna kadar İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilecektir. Karşılanan tüm reçetelerin elektronik olması yani matbu reçete olmaması durumunda İl Sağlık Müdürlüklerine liste teslim edilmesine gerek yoktur.

Hastane eczaneleri tarafından karşılanan, yatan hastalar için kullanılan mor ve turuncu reçeteli ilaçlar için hastane içerisinde mor ve turuncu reçete kullanılmayacaktır. Bu ilaçlar hastanede mevcut ise turuncu veya mor reçeteye gerek olmaksızın hastanelerin kullandıkları sistem üzerinden karşılanacaktır. Ancak ilaçların hastanede bulunmaması durumunda serbest eczanelerden temin edilmesi zorunlu ise mor reçeteler kullanılacaktır.

Ekteki Genelge doğrultusunda işlem tahsis edilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)


 

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Konu Renkli Reçete Sistemi

GENELGE

2017/4

Bilindiği üzere, hemofili hastalarının kullandığı faktörlerin yazıldığı reçeteler ve hasta bilgilerini içeren Hemofili Takip Kamesi ve ayrıca diğer kan ürünlerine ait (insan albümini, immünoglobulinler) reçetelerin düzenlenmesine ilişkin hususlar 2016/9 sayılı genelge ile düzenlenmişti. İlaçlara erişim imkânı sağlanırken suiistimalin önlenmesi amacıyla geliştirilen Renkli Reçete Sisteminin kapsamı turuncu ve mor reçeteye tabi ürünleri de içine alacak şekilde genişletilmiş olup 2016/9 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda;

Renkli Reçete sistemine https://renklircccte.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşılacaktır.

  1. Reçete sisteminde, hekimler oluşturdukları reçeteleri 5070 sayılı elektronik imza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalayacaklardır.
  2. elektronik reçete numarası ile düzenlenen elektronik reçeteye sistem üzerinden ulaşabilecektir. Reçete bilgileri sisteme kaydedildikten sonra ilaçların hastaya verilmesi gerekmektedir.
  3. reçete sistemi sadece hastane dışına çıkan yani serbest eczanelerce karşılanacak kan ürünü reçeteleri için kullanılacaktır.
  4. bu ürünlerin kullanımı; ürün hastanede mevcut ise turuncu veya mor reçeteye gerek olmaksızın hastanelerin kullandıkları sistem üzerinden karşılanabilecektir.
  5. kullanım raporları hekimler veya eczacılar tarafindan sisteme girilecektir.
  1. talebi olması durumunda reçete örneği hekim tarafından hastaya verilecektir.
  2. ile ilgili sorunların renkli.recete@titck.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Kan ürünleri için basılı (kağıt) reçete, istisnai olarak teknik sebeplerle Renkli Reçete Sisteminin çalışmaması durumunda ve henüz sistem entegrasyonu sağlanamayan sağlık hizmet sunucularında yazılabilecektir. Hemofili takip karnesi İl Sağlık Müdürlükleri tarafından dağıtılmayacak olup, hemofili takip karnesi bulunmayan hastaların ilaçları basılı mor reçetelere yazılabilecektir.

Serbest eczaneler tarafından karşılanan mor ve turuncu reçeteli ilaçlara ait listeler matbu reçeteleri ile birlikte her ayın ilk on günü içinde İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilecektir. Bir eczanenin tüm mor-turuncu reçetelerinin elektronik reçete olması durumunda İl Sağlık Müdürlüklerine aylık liste göndermesine gerek yoktur. İl Sağlık Müdürlükleri tarafindan bu liste ve reçeteler muhafaza edilecek olup Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na gönderilmeyecektir.

Bilgilerinizi ve konunun İliniz dâhilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

TİTCK Tarafından Yayımlanan '2017/4 Sayılı Mor ve Turuncu Reçeteler Konulu Genelge' Duyurusu Hakkında TİTCK Tarafından Yayımlanan '2017/4 Sayılı Mor ve Turuncu Reçeteler Ko...