MEDULA-RECETE PROViZYON SiSTEMi iLE iLGiLi YAPiLACAK BiLDiRiMLER HAKKiNDA

37.A.00.00895
Ankara, 27.02.2010

BÖLGE ECZACi ODASi
YÖNETiM KURULU BASKANLiGiNA

BilindiGi gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu BaSkanliGi tarafindan Kurum web sitesinde yayimlanan 25.02.2010 tarihli duyuru ile, 01.03.2010 tarihinden itibaren, yeni MEDULA-ReCete Provizyon Sistemi’nin devreye alinacaGi ve mevcut sistemin 28.02.2010 günü saat 24.00 itibariyle sadece yeni reCete giriSine kapatilacaGi duyurulmuStur.

Yeni MEDULA-ReCete Provizyon Sistemi’nin devreye alinmasi ile yaSanabilecek aksakliklarin, mümkün olan en doGru ve hizli biCimde Kuruma aktarilmasi ve Cözümlenmesinin saGlanmasi iCin yapilabilecek CaliSma ve izlenecek yöntemlerin deGerlendirilmesi amaciyla, bugün Sosyal Güvenlik Kurumu ve BirliGimiz yetkilileri bir toplanti gerCekleStirmiStir.

Toplantida, sistem hakkinda alinan bilgiler doGrultusunda, MEDULA-ReCete Sistemi’nin 01.03.2010 tarihinde devreye alinmasi durumunda, ilaC temin hizmetinde aksakliklar yaSanabileceGi ve gerek hastalar gerekse eczacilar aCisindan maGduriyet yaratacak sonuClara neden olabileceGi deGerlendirilmiStir. Bu deGerlendirme nedeniyle, ekte de bir örneGi yer alan baSvurumuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmiS ve uygulamanin, MEDULA –ReCete Sisteminin, sistemdeki eksikliklerin giderilmesi sonrasindaki bir tarihte devreye alinmasi talep edilmiStir.

Ancak, Kurum tarafindan uygulamanin 01.03.2010 tarihinde devreye alinacaGi 25.02.2010 tarihinde duyurulmuS olduGundan, herhangi bir erteleme olmamasi halinde, Pazartesi günü itibariyle sistem devreye girecektir.

MEDULA – ReCete Sistemi ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 25.02.2010 tarihinde yayimlanan duyurusunda yer alan telefon numaralarina ve e-posta adreslerine yoGun baSvuru nedeniyle ulaSimda zorluk yaSanabileceGi deGerlendirilerek, bildirimlerin BirliGimiz bünyesinde tasnif edilerek Kuruma aktarilabilmesi iCin,

- MeslektaSlarimizin, MEDULA-ReCete Sistemi ile ilgili bildirimde bulunmak istedikleri konulari baGli bulunduklari Bölge Eczaci Odasina bildirmeleri,


- Bölge Eczaci Odalarimizin da üyeleri tarafindan sistemle ilgili yapilan bildirimleri, Türk Eczacilari BirliGi Genel SekreterliGine ve Odalarindan sorumlu Koordinatör eczacilarimiza telefon veya e-posta araciliGiyla iletmeleri yönteminin izlenmesi,


- E-posta ile yapilacak bildirimler iCin medulayardim@gmail.com adresinin kullanilmasi,
gerekmektedir.

Bölge Eczaci Odalari tarafindan BirliGimize iletilen bildirimler, konusuna göre tasnif edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili birimlerine aktarilacak ve sistem ile ilgili aksakliklarin giderilmesi iCin bildirimlerimiz doGrultusunda yapilan iSlemler takip edilecektir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapilmasini rica ederim.

Saygilarimla,
Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Sosyal Güvenlik Kurumu BaSkanliGina yapmiS olduGumuz baSvuru

Sosyal Güvenlik Kurumu BaSkanliGinin 25.02.2010 tarihli duyurusu