BÖLGE ECZACi ODALARi DEKLARASYONU

BÖLGE ECZACi ODALARi DEKLARASYONU

SGK 24.000 ECZACiYi ZAN ALTiNDA BiRAKMAK YERiNE, SAGLiK ALANiNDA YARATTiGi SORUNU CÖZMEK iCiN CABA HARCAMALiDiR

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ocak ayinin baSindan bu yana bir krize dönüSen geCici karekodlu ilaClara iliSkin sorunu Cözmek, yargi kararina uygun düzenlemeleri hayata geCirmek yerine; yine Türk Eczacilari BirliGi’ni suClamakta ancak daha da vahimi; bu ülkede ilaC ve eczacilik hizmeti sunan 24.000 eczaciyi yolsuzluk yapmak gibi aGir bir suCla zan altinda birakmaktadir. Bizler SGK’dan devlet ciddiyetine yaraSir bir yaklaSim beklerken, böylesi CikiSlari SaSkinlikla karSiliyoruz. Bununla birlikte, eGer ifade edilen boyutta bir yolsuzluk söz konusu ise; kamu kurumlarinin yapmasi gereken konuyu basin önünde tartiSarak, kamuoyu vicdanina havale etmek deGil; gerekli mercileri harekete geCirmektir.

iTS ve GeCici Karekod uygulamasinin hayata geCirilmesi sürecinde, eczaci örgütlerinin ne kadar öngörülü, tutarli bir tavir izlediGini görmek iCin kayitlara bakmak yeterlidir. Haziran 2010 tarihinde geCici karekodlarin üretilmemesi gerekliliGi konusundaki tüm söylemlerimizi reddedenler o dönemdeki yanliSlarinin bugün farkina vardilar ama maalesef kendi yanliSlarini bir baSka yanliSla giderme yolunu tercih ettiler. Bugün mevcut sorunun temel nedeni; devlet kurumlarinda görmeye aliSkin olmadiGimiz iki baSliliktir. SaGliGin düzenleyici otoritesi olan SaGlik BakanliGi’nin kararlarina aykiri bir biCimde hareket eden Sosyal Güvenlik Kurumu, her yeni düzenlemesinin yarattiGi kaosu eczacilara yüklemek istemektedir. SGK’nin 30 Aralik 2010 tarihli Genelgesine raGmen, SaGlik BakanliGi’nin yerinde müdahalesi ile yeSil karta tabi hastalar ilaClarini alabilirken, SGK ya tabii milyonlarca hastanin alamamasini aCiklamak mümkün deGildir. Bu Cift baSli uygulama, saGlik alanindaki karmaSanin en somut göstergesidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun keyfi ve bilimsel temeli olmayan uygulamalari bugüne kadar eczacilari zor durumda birakirken, bu son düzenleme hastalarimizi da maGdur etmiStir. Bizler eczanelerimizde, ani deGiSikliklerin hastalarimiz nezdinde nasil bir kariSiklik yarattiGinin canli taniklariyiz. Bu nedenle, böylesi uygulamalara karSi geCici deGil kalici bir tavir geliStirilmesi ve tüm vatandaSlarimizin kesintisiz, nitelikli ve ücretsiz saGlik hizmetine ulaSmalarinin saGlanabilmesi iCin, SaGlik BakanliGi, SGK ve Türk Eczacilari BirliGi’nin biraraya gelerek yol haritasini belirlemesi CaGrisinda bulunuyoruz.

Bizler aSaGida imzasi olan Bölge Ecza Odasi BaSkanlari olarak, bir kere daha; Sosyal Güvenlik Kurumu’nu mesleGimizin ve meslektaSlarimizin onurunu zedeleyen aCiklamalari, Türk Eczacilari BirliGi’ni yipratmaya yönelik Cabalarini bir kenara birakarak, yargi kararlarini uygulamaya davet ediyoruz.

Kasim ayindan itibaren geCici karekodlu ilaClari kupür ve barkodunu da ekleyerek Kuruma fatura eden eczacilarin, olasi bir yolsuzlukta nasil bir payi olabileceGini biz de kamuoyu takdirine sunuyor; ancak eGer bir yolsuzluk var ise bunun ivedilikle aydinlatilmasi iCin yetkili mercilere aCik CaGrida bulunuyoruz. Bu tür haberlerle, Cok büyük özverilerle saGlik hizmeti vermeye CaliSan kutsal bir mesleGin mensuplari olarak, ‘Camur at izi kalsin’ mantiGi ile zan altinda birakilmayi hak etmediGimizi ilan ediyor, tüm kurumlari ve basini bu konuda hakkaniyetli ve sorumlu tavir almaya davet ediyoruz.

1. Bölge istanbul Eczaci Odasi BaSkani Ecz. A.Semih GüNGÖR
3. Bölge izmir Eczaci Odasi BaSkani Ecz. Tuncay SAYiLKAN
4. Bölge Adana Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Burhanettin BULUT
5. Bölge Konya Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Tevfik GÖCER
6. Bölge Samsun Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Arman üNEY
7. Bölge Bursa Eczaci Odasi BaSkani Uzm.Ecz.KivanC ATMACA
8. Bölge Gaziantep Eczaci Odasi BaSkani Ecz.M.irfan DEMiRCi
9. Bölge EskiSehir Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Yücel YENiLMEZ
10. Bölge Antalya Eczaci Odasi BaSkani Ecz.R.Cihan DiNC
11. Bölge Diyarbakir Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Ahmet ALP
12. Bölge Kayseri Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Ahmet ÖZCAVUSOGLU
14. Bölge KahramanmaraS Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Mustafa HüDAYiOGLU
15. Bölge isparta Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Ramazan Ziya ÖRMECi
16. Bölge Denizli Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Özen EKiZ
17. Bölge Zonguldak Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Sema KARAGüLLE
19. Bölge TekirdaG Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Ufuk Bekir ERSÖZ
20. Bölge Sakarya Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Orhan YONTAR
21. Bölge Aydin Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Salih KOZALi
22. Bölge Malatya Eczaci Odasi BaSkani Uzm.Ecz.Bülent KÖSE
23. Bölge ElaziG Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Yavuz TATAR
24. Bölge Ordu Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Erdal iSBAKAN
26. Bölge Kastamonu Eczaci Odasi BaSkani Ecz.ümran PELENKOGLU
27. Bölge Sanliurfa Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Nejdet BAYiK
28. Bölge Hatay Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Mehmet GÖNENC
29. Bölge Manisa Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Meliha Nalan CAN
30. Bölge Balikesir Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Adil TOSUNER
31. Bölge Kocaeli Eczaci Odasi BaSkani Ecz.üzeyir KORKMAZ
32. Bölge MuGla Eczaci Odasi BaSkani Ecz.M.Arif YiLMAZ
33. Bölge Afyon Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Kazim Melih KÖKEN
34. Bölge Aksaray Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Hasan Buminhan YAVUZ
35. Bölge Kütahya Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Hasan Basri KALE
36. Bölge Canakkale Eczaci Odasi BaSkani Ecz.N.Jale KARAATA
37. Bölge Sivas Eczaci Odasi BaSkani Ecz.UGur AKKUS
38. Bölge Van Eczaci Odasi BaSkani Ecz.A.Murat KECECiOGLU
39. Bölge Edirne Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Cenk KES
40. Bölge Kirklareli Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Aytül CiLOGLU
41. Bölge Tokat Eczaci Odasi BaSkani Ecz.M.Ali DURMAZ
42. Bölge Giresun Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Meyse KADEMOGLU
43. Bölge Mardin Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Cengiz BiNGüL
44. Bölge Batman Eczaci Odasi BaSkani Ecz.M.Emin BEYAZ
45. Bölge Corum Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Sefkat GüLER
46. Bölge USak Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Halime ÖZEN
47. Bölge Amasya Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Besim GÖKALP
48. Bölge Osmaniye Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Zeki ÖZGEN
49. Bölge Yozgat Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Harun LEKESiZ
50. Bölge Karaman Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Osman üNSAL
51. Bölge Adiyaman Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Hüseyin Kemal TAS
52. Bölge NevSehir Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Tansu DÖRTKOL
53.Bölge NiGde Eczaci Odasi BaSkani Ecz.Nihat ÖZTüRK