Yardımcı Eczacılar İçin 2024 Yılı Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

Yardımcı Eczacılar İçin 2024 Yılı Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27.12.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve saha uygulamaları dikkate alınarak 06.01.2022 tarihinde güncellenen Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usûl ve Esaslar metninin, Yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar başlıklı 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (14) bendinde, "Yardımcı eczacı yerleştirmesi için başvuru dönemleri ve yerleştirme takvimi yılda en az üç defa olmak üzere Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenir. Kurum tarafından onaylanan tarihler Türk Eczacıları Birliği tarafından ilan edilir." hükmü gereğince 2024 Yılı Başvuru ve Yerleştirme Takvimi tarihleri Birliğimiz tarafından belirlenerek, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bildirilmiş ve Kurum tarafından uygun bulunmuştur.

Buna göre, 2024 Yılı Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Başvuru Dönemi Takvimi aşağıdaki şekildedir:

1)2024 Yılı Birinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi;

·11-15 Mart 2024 Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,

·18-21 Mart 2024Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların ilçe tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,

·22 Mart 2024 tarihinde, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması,

2)2024 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

·22-26 Temmuz 2024 Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,

·29 Temmuz-1 Ağustos 2024 Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların ilçe tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,

·2 Ağustos 2024 tarihinde, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması

3)2024 Yılı Üçüncü Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

·7-11 Ekim 2024 Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,

·14-17 Ekim 2024Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların ilçe tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,

·18 Ekim 2024 tarihinde, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması

4)2024 Yılı Dördüncü Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

·16-20 Aralık 2024 Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,

·23-26 Aralık 2024 Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların ilçe tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,

·27 Aralık 2024 tarihinde, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması

Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri doğrultusunda, Yardımcı Eczacı Ön Kayıt Başvurusu yaparak, tercih aşamasında tercihte bulunacak olan meslektaşlarımızın, yardımcı eczacı olarak çalışacakları eczanelere yerleştirilmesi aşamasında, Eczacı Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan eczane çalışanları bilgileri esas alınacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine ve dikkatine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ