18 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliği Hakkında (Güncellendi)

18 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliği Hakkında

(Güncellendi)

18.05.2024 tarihli ve 32550 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in;

1. maddesi kapsamında, SUT’un

 • 4.2.13.1 - Kronik Hepatit B tedavisi
 • 4.2.13.2 - Kronik Hepatit D (=Delta) tedavisi
 • 4.2.15.B - Silostazol;
 • 4.2.15.C - Ivabradin;
 • 4.2.15.Ç - Prasugrel;
 • 4.2.15.D-1- Dabigatran, rivaroksaban, edoksaban ve apiksaban;
 • 4.2.15.D-2- Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban;
 • 4.2.15.E- Tikagrelor;
 • 4.2.15.F- Ranolazin;
 • 4.2.20 - Palivizumab kullanım ilkeleri
 • 4.2.38 - Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri

maddelerinde yer alan ve sağlık raporuna istinaden iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilen ilaçlar, SUT’ta yer alan genel ve özel hükümler saklı kalmak kaydıyla sağlık raporuna istinaden Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendirilen hekimlerce de reçete edilebilecektir.

2. maddesinde belirtilen uygulamaya;

 • Renkli reçeteli ilaçlar,
 • Endikasyon dışı kullanım onayı ile kullanılan ilaçlar,
 • Yurt dışından temin edilen ilaçlar,
 • 4.2.1 – Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte), abatasept, ustekinumab, tofacitinib, kanakinumab, tosilizumab, sekukinumab, iksekizumab, barisitinib, guselkumab, risankizumab, upadasitinib, abrositinib, apremilast ve vedolizumab kullanım ilkeleri
 • 4.2.10 - Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri
 • 4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri
 • Kurumca belirlenecek ilaçlar

dahil değildir.

Tebliğ değişikliği metni ve değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tablo ekte yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Tebliğ metni için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.