Medula Sisteminde Yayımlanan 2022 Yılı Eczane Satış Hasılatları Konulu Duyuru Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 02.11.2023 tarihinde Medula Eczane Sistemi’nde yayımlanan “2022 Yılı Eczane Satış Hasılatları” konulu duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 2022 yılı KDV hariç satış hasılatı ve buna göre esas alınacak satış hasılatı bilginiz ile MEDULA dan alınan 2022 yılı toplam fatura tutarı bilginiz uygulamadaki Bilgi Güncelleme bölümünde görüntülenmektedir. (Satış hasılatı gelmeyen, eşleştirilemeyen veya fatura toplam tutarından düşük olan eczaneler için 999.999.999,99TL olarak tanımlanmıştır.) 2022 yılı hasılatları henüz devreye alınmamış olup Ekim 2023 dönemi reçeteleri mevcut indirim oranları ve reçete hizmet bedelleri ile faturalandırılmaktadır. Sözleşme yenilenmesini takiben mağduriyet yaşanmaması için, Bilgi Güncelleme bölümünde yer alan tutarların titizlikle kontrol edilerek, söz konusu bilgilere ilişkin düzeltme talebiniz varsa, gerekli belgelerle birlikte Kurumumuzun ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulması gerekmektedir.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ