2023 Yılı Adalet Bakanlığı Sözleşmeleri Hakkında

2023 Yılı Adalet Bakanlığı Sözleşmeleri Hakkında

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile yeni sözleşme yapmak veya yenilemek isteyen meslektaşlarımızın, sözleşmeleri bölge temsilcilerine ulaştırılmıştır.

Sözleşme başlangıç tarihi, sözleşme yenileme yapanlar için 30 Eylül 2023, ilk kez yapanlar için ise sözleşmenin yapıldığı tarih olacaktır.

İlk defa sözleşme yapmak için gerekli belgeler:

· Kimlik fotokopisi

· Ruhsat fotokopisi

· İmza sirkülerinin noter onaylı örneği

· Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

· E-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesinden veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan onaylı 2021 yılı satış hasılat formu EK-4/A (yeni açılan eczaneler hariçtir)

· Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “sözleşmeye engel yoktur” belgesi

· Başvuru dilekçesi

Sözleşme yenilemek için gerekli belgeler:

· Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi

· Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

· E-Devlet üzerinden (İnteraktif Vergi Dairesinden alınan hasılat formunda ıslak imza zorunlu değildir) veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan onaylı 2021 yılı satış hasılat formu EK-4/A

· Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “sözleşmeye engel yoktur” belgesi

· Başvuru dilekçesi

DİLEKÇE BARTIN

DİLEKÇE ZONGULDAK