SGK ile Birliğimiz Arasında İmzalanan 2023-1 Ek Protokolünün 3.4 Maddesi Kapsamında Ek Fatura Düzenlenmesi İşlemleri Hakkında

SGK ile Birliğimiz Arasında İmzalanan 2023-1 Ek Protokolünün 3.4 Maddesi Kapsamında Ek Fatura Düzenlenmesi İşlemleri Hakkında

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 28.04.2023 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 2023-1 Ek Protokolü’nün 13. Maddesinde, eczacı indirim oranları ve reçete başı hizmet bedellerinin belirlendiği 3.4 maddesinin 01.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı düzenlemesi yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Medula Eczane Sistemi üzerinde açılan Ek Fatura bölümünden, ilgili fatura dönemleri seçilerek ek fatura düzenlenebilmektedir.

Ek faturalar düzenlendikten hemen sonra, meslektaşlarımızca ilgili Kurum taşra teşkilatına (SSGM’ye) teslim edilebilecek ve Kurum taşra teşkilatlarınca (SSGM’ler tarafından) hemen işleme alınarak, protokolde yer alan ödeme süresi ve sıra beklenmeksizin ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Ek fatura düzenlenmesine yönelik işlem basamakları duyurumuzun devamında yer almakta olup, meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

1. Görsel

2. Görsel

3. Görsel

4. Görsel