2023 Üye Aidatları Hakkında

Sayın Meslektaşımız,

6643 sayılı TEB kanunu 55. maddesi gereği 2023 yılı için 28 Şubat 2023 tarihine kadar ödenmesi gereken yıllık aidatları bilgilerinize sunarız.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

2023Yılı Aidatları

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU
Madde 55 – (Değişik :23/2/1995 - 4078/ 12 md.)
Eczacı Odalarının gelirleri şunlardır:
a) Oda giriş aidatı: Odaya kaydolacak her eczacının ödeyeceği aidattır. Miktarı, (500) rakamının kayıt tarihinde Devlet memurları aylıklarının hesaplanmasına esas olmak üzere yürürlükte olan katsayı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutardır.
b) Yıllık aidat: Odaya kayıtlı her üyenin ödemeye zorunlu olduğu aidattır. Miktarı, (500) rakamının (a) bendinde belirtilen katsayı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutardır. Kamuda çalışanlar için, bu aidatlar %50 indirimli alınır. En geç, Şubat ayı sonuna kadar ödenir.
c) Bağışlar, yardımlar, yayın gelirleri ve sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler,
d) Haysiyet divanınca verilen para cezaları ile 8 inci madde gereğince alınacak para cezaları,
e) Merkez heyetince yapılacak yardımlar. Odalar, aidatları Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince seri ve sıra numaralı olarak bastırılan makbuzlar ile tahsil ederler. Bir odadan diğer bir odaya nakil halinde, giriş aidatı ve yıllık aidat yeniden alınmaz.Aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler, vecibelerini yerine getirinceye kadar oda hizmetlerinden faydalanamazlar.

2023 Yılı Aidatları

01.01.2023 – 30.06.2023 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLAN AİDATLAR;

KAMUDA ÇALIŞMAYAN ECZANE ECZACI AİDATI

2023 Aidat

216,84 TL

2023 Katılım Payı

3.252,60 TL

2023 Basın Yayın Fonu

433,68 TL

ARA TOPLAM

3.903,12 TL

2023 TEB Yardımlaşma Sandığı Aidatı

650,53 TL

2023 Afet Fonu

216,84 TL

TOPLAM

4.770,49 TL

KAMUDA ÇALIŞMAYAN VE ECZANESİ OLAMAYAN ECZACI AİDATI

2023 Aidatı

216,84 TL

2023 Basın Yayın Fonu

433,68 TL

ARA TOPLAM

650,52TL

2023 TEB Yardımlaşma Sandığı

325,26 TL

TOPLAM

975,78 TL

KAMU ECZACISI AİDATI

2023 Aidatı

108,42 TL

2023 Basın Yayın Fonu

216,84 TL

ARA TOPLAM

325,26 TL

2023 TEB Yardımlaşma Sandığı Aidatı

325,26 TL

TOPLAM

650,52 TL

DEPO VE HASTANE ECZACISI AİDATI

2023 Aidatı

216,84 TL

2023 Basın Yayın Fonu

433,68 TL

ARA TOPLAM

650,52 TL

2023 TEB Yardımlaşma Sandığı Aidatı

325,26 TL

TOPLAM

975,78 TL

ZONGULDAK ECZACI ODASI HESAP NUMARASI
T.İş Bankası Zonguldak Şubesi 7600 12382
IBAN: TR34 0006 4000 0017 6000 0123 82

ÖNEMLİ HATIRLATMA: ÖZELLİKLE İNTERNET BANKACILIĞI ARACILIĞIYLA ÖDEME YAPAN ECZACILARIMIZIN AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE ECZACI ADI SOYADI'NI EKLEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.