2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanacak Eczacı Sorumlu Müdür Maaşı Hakkında

2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanacak Eczacı Sorumlu Müdür Maaşı Hakkında

43.A.00/7633

28.07.2022

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 18.01.2022 tarih ve 1681 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız,

Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı Bölge Eczacı Odası yazımız ile, 2022 Yılı için belirlenen eczacı sorumlu müdür maaşı duyurulmuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi için geçerli olacak asgari ücret tutarının belirlenmesi nedeniyle,

Türk Eczacıları Birliği 31.Olağan Büyük Kongresinde, 6643 Sayılı Yasanın 4'üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 5324 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne verilen yetki kapsamında, ilgili yasalara göre sorumlu müdürlük görevini yürütecek eczacıların asgari ücreti 2022 yılı Temmuz-Aralık Dönemi için aylık net 11.500 (onbirbinbeşyüz) TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.