2022 YILI SGK İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA

Sayın Meslektaşımız,


2022 Yılı SGK ve Tıbbi Malzeme Temini sözleşmelerinizi Bölge Temsilcilerimizden teslim alıp doldurarak, altta belirtilen ek belgelerle birlikte,19 Nisan 2022 Salı gününe kadar temsilcimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Sözleşmelerin satışı Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleşeceğinden meslektaşlarımızın Oda aidat ve TEB yardımlaşma sandığı borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

Eczanelerden Tıbbi Malzeme Temini Sözleşmesi yapmak isteyen meslektaşlarımıza sözleşmeler ücretsiz verilecek olup, başvuru sırasında sözleşme eki belgelerin de eklenmesi gereklidir.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası

Yönetim Kurulu

2022 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME YAPACAKLAR İÇİN
1-Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan 2020 yılı hasılatını gösteren onaylı formun (Ek-5) aslı
2-Dilekçe(Dilekçe örneği için tıklayınız.)
3-Adli sicil kaydı(e-devletten alınabilir.)
4-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

5-Ruhsat Değişikliği olması halinde ruhsat fotokopisi

6-Bölge Eczacı Odasından yeni tarihli "Sözleşmeye engel yoktur" belgesi

SÖZLEŞME BEDELLERİ;

1. Kademe Sözleşme Formu %0 indirim

0-750.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

...150 TL

750.000-1.250.000TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

...250 TL

2. Kademe Sözleşme Formu %0,75 indirim

1.250.000-1.562.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

...350 TL

3. Kademe Sözleşme Formu %1,30 indirim

1.562.500- 1.875.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

...400 TL

4. Kademe Sözleşme Formu %1,60 indirim

1.875.000- 2.625.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

...450 TL

5. Kademe Sözleşme Formu %2,25 indirim

2.625.000-3.125.000 TL ‘ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

...500 TL

6.Kademe Sözleşme Formu % 2,50 indirim

3.125.000 TL ve üzeri satış hasılatı olan eczaneler ….. 550 TL

2022 TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ YAPACAKLAR İÇİN (ÜCRETSİZ)

1-Sözleşme Başvuru Formu (Ek-6/2)
2-Ek-6/3'te yer alan Taahhütname
3-Eczane mesul müdürüne ilişkin adli sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabilir)

4-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
5-Değişiklik olması halinde noter veya il sağlık müdürlüğü onaylı Eczane ruhsat fotokopisi

NOT: Sözleşme Başvuru Formu (EK-6/2) içerisinde yer alan “Eczane Tanımlayıcı No” ibaresi, TITUBB Kayıt Numarasını ifade etmektedir.

TITUBB Kayıt Numarası, http://titubb.titck.gov.tr/Forms/FirmaListe.aspx linki aracılığıyla sorgulanabilen, açılan linkte vergi veya TC kimlik no ve bulunduğu il bilgileri girildikten sonra ekrana gelen, 13 haneli, 266-267 ile başlayan firma tanımlayıcı kod numarasıdır.

NOT2: Daha Önceden kurumla ilaç veya medikal sözleşmesi imzalamayan eczaneler için; eczane mesul müdürünün noter onaylı kimlik fotokopisi ve imza sirküleri de gerekmektedir. (Sözleşme Başvuru Formu, Eczane mesul müdürünün Noter onaylı İmza sirküsü, Eczane mesul müdürünün Noter onaylı kimlik fotokopisi, Eczane mesul müdürünün belgesi (İl Sağlık Md. Tarafından düzenlenmiş), Noter veya İl Sağlık Md. onaylı Eczane ruhsat fotokopisi, Eczane mesul müdürünün adli sicil kaydı belgesi, Sözleşme.)

2022 YILI SGK SÖZLEŞMESİNİ İLK KEZ YAPACAKLAR İÇİN

1-Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte)

2-Ruhsat fotokopisi

3-İmza sirkülerinin noter onaylı örneği

4-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

5-Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı formun (Ek-5) aslı (yeni açılan eczaneler hariç)

6-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe

7-Eczacı Odasından alınan yeni tarihli "Sözleşmeye engel yoktur" belgesi

8-Adli sicil kaydı(e-devletten alınabilir.)

9-Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız.)