T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ziyareti

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ziyareti


Türk Eczacıları Birliği Saymanı Uzm.Ecz.Tahir Özelçi, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Ali Erdem, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Fehmi Onur Özgüven ve Türk Eczacıları Birliği 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Abdullah Caner Güven 06.01.2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu’nu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Celalettin Sıvacı’yı makamında ziyaret ettiler.
Görüşmelerde aşağıda yer alan konularla ilgili görüşlerimiz ve taleplerimiz aktarıldı.

• İlaç Fiyat Kararnamesinin güncellenmesi,
• Kamuda çalışan ve kamudan emekli olan meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi için düzenleme yapılması,
• Kamu kurum ıskontoları ile ilgili güncel durum,
• Majistral Tarifenin güncellenmesi.