MEDULA SATIŞ HASILATI ONAY İŞLEMLERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

28.10.2021 tarihine kadar; Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 2020 yılı KDV hariç satış hasılatı ve buna göre esas alınacak satış hasılatı bilginiz ile MEDULA dan alınan 2020 yılı fatura bilginiz uygulamadaki "Bilgi Güncelleme" bölümünde görüntülenmektedir. İlgili bölümde yer alan GİB den Alınan ve Esas Alınacak Satış Hasılatı (KDV Hariç) * tutarının kontrol edilerek onay bilginizin sistem üzerinden kaydedilmesi, (satış hasılatı onay bildirimi "Evet" ve "KAYDET") ilgili tutarda tutarsızlık varsa ECZANE BİLGİ FORMU ile birlikte SGK Zonguldak Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.

Faturalar 2020 yılı satış hasılatı esas alınarak işlem görecek olmakla birlikte Protokolün "9.2. Mali konularda enflasyon oranında yapılacak iyileştirme düzenlemesi Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği ile arasında belirlenecek kriterlere göre ilgili yılın Ekim ayının birinden geçerli olmak üzere uygulanır." maddesi uyarınca 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde sistemde gerekli düzenlemeler ve işlemler yapılacaktır.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu